סיכום דיני הקורבנות, סוגיהם ודרכי הקרבתן
 

עופות

  • יונים קטנים בלבד
  • תורים גדולים בלבד
חזרה לתוכן