סיכום דיני הקורבנות, סוגיהם ודרכי הקרבתן
 


צומח
דגן פרי הארץ
חיטה
למנחות
שעורה
למנחות
שמן
לרוב עם נסכים
לבונה
לרוב עם נסכים
יין
לנסכים

חזרה לתוכן