סיכום דיני הקורבנות, סוגיהם ודרכי הקרבתן
 

עולה

 

  חובה נדבה
יחיד מחוסר כפורים
(יולדת, מצורע, גר, נזיר, זב, זבה)
עולת ראיה (בעליה לרגל)
נזיר
יום ולילה
ציבור בכל העזרה שני ימים ולילה.
נזיר - יום ולילה
פסח עד חצות