סיכום דיני הקורבנות, סוגיהם ודרכי הקרבתן
 

קודשים קלים לסוגיהם

 

שם הקורבן מהותו מה מקריבים
בכור כל בהמה טהורה זכר בלבד
מעשר כל עשירי בבהמות שנולדו בכל שנה כל הבהמות
פסח קורבן פסח בערב חג הפסח כבש/עז זכר
שלמים שלמי חגיגה ושמחה בעליה לרגל.
בהמה זכר ונקבה
תודה עם 40 לחמים כנדר ונדבה, ותודה על נס. בהמה זכר ונקבה
שלמי נזיר ביום מלאת נזרו איל
חגיגה הקרבה עם קורבן פסח. בהמה זכר ונקבה
שלמים הבאים עם הבאת הביכורים בהמה זכר ונקבה