סיכום דיני הקורבנות, סוגיהם ודרכי הקרבתן
 

מראה כללי של חצר המשכן