סיכום דיני הקורבנות, סוגיהם ודרכי הקרבתן
 

מזבח העולה במקדש


1. היסוד
2. חוט הסיקרא
3. הסובב
4. קרנות המזבח
5. שני הנקבים בקרן דרומית מערבית שלשם מנסכים הנסכים ויורדים לשיתין
6. השיתין
7. התפוח באמצע המזבח שהוא מקום המערכה הגדולה
8. הכבש
9. כבש קטן שמשם יורדים מהסובב
10. כבש קטן שמשם עולים לסובב
 
מידות המזבח: גובהו 10 אמות המתחלקות בדרך זו: היסוד (1) אמה, מסוף היסוד ועד הסובב (3) חמש אמות, מהסובב ועד פני המזבח שלוש אמות, קרנות המזבח אמה אחת.
שטח המזבח: 32 אמות על 32 אמות שטח היסוד. 30 אמות על 30 אמות גוף המזבח מסוף היסוד ועד הסובב. 28 אמות על 28 אמות מהסובב ומעלה.
האמה: 57 או 48 ס"מ
גובה המזבח כ-5 מטרים
שטח היסוד כ-16 על 16 מטרים
 

חזרה לתוכן