סיכום דיני הקורבנות, סוגיהם ודרכי הקרבתן
 

עבודת הקורבן

 

עבודת הדם חטאת פנימית חטאת חיצונית אשם עולה שלמים בכור מעשר פסח
סמיכה כן כן כן כן כן לא לא לא
שחיטה
קבלה
הולכה
עבודות הנעשות בכל קורבן
מתן דמים 7 הזאות לפרוכת, 4 למזבח הזהב 4 מתן באצבע לארבע קרנות מזבח העולה מעל חוט הסיקרה 2 זריקות: לקרן מזרח צפון, מערב דרום למטה מחוט הסיקרה
מתנה אחת בשפיכה (רמב"ם) בכל מקום פרט למזרח דרום שאין בו יסוד, למטה מחוט הסיקרה.
שפיכת שיירים ליסוד מערבי נשפכים ליסוד הדרומי ------
אכילת מזבח          
הפשט   כן כן כן כן כן כן כן
ניתוח כן     כן        
מליחה על כל קורבנך תקריב מלח (ויקרא ב, 13).
מה מקטירים אמורים אמורים אמורים הכל אמורים אמורים אמורים אמורים
מי אכל את הקורבן נשרף חוץ לירושלים אינו נאכל נאכל לכהנים נאכל לכהנים כליל
למזבח
חזה ושוק לכהנים. השאר לכל אדם כהנים כל אדם מנוייו
זמן אכילה   יום ולילה עד חצות יום ולילה עד חצות ---- שני ימים והלילה שבינהם עד חצות