סיכום דיני הקורבנות, סוגיהם ודרכי הקרבתן
 

מקום שחיטת הקורבנות

קודשים קלים

קדשים קלים שחיטתן בכל מקום בעזרה.

קדשי קדשים

קדשי קדשים שחיטתן בצפון וקבול דמן בכלי שרת בצפון