סיכום דיני הקורבנות, סוגיהם ודרכי הקרבתן
 

דרך הכהן בקורבנות השונים

1. עולה אשם ושלמים

הכהן על רצפת המקדש/המשכן
המספרים מסמנים את מספר ההזאות שמזים בכל מקום

2. חטאת חיצונית

הכהן על הסובב
המספרים מסמנים את מספר ההזאות שמזים בכל מקום

3. פר ושעיר של יום הכיפורים

המספרים מסמנים את מספר ההזאות שמזים בכל מקום.
פר ושעיר של יום הכיפורים - כהן נכנס לקודש הקודשים, מזה 8 הזאות מדם הפר, 8 מדם השעיר, יוצא ומזה על הפרוכת 8 מדם הפר ו-8 מדם השעיר מערבב את הדם ומזה 7 הזאות על אמצע מזבח הקטורת ו-4 על קרנותיו.

4. חטאת פנימית

המספרים מסמנים את מספר ההזאות שמזים בכל מקום.