סיכום דיני הקורבנות, סוגיהם ודרכי הקרבתן
 

קורבן העוף

קורבן העוף בא רק כקורבן יחיד, וקרב רק לעולה או לחטאת

  עולה חטאת
דרך השחיטה חותך בציפורן יד ימין רוב שדרה ומפרקת.שני סימנים (קנה וושט) מבדיל את הראש מהגוף. חותך בציפורן יד ימין רוב שדרה ומפרקת.סימן אחד (קנה וושט) ואינו מבדיל את הראש מהגוף.
מקום ההזאה מעל חוט הסקרה בקרן דרום מזרח למטה מחוט הסקרה בקרן דרום מערב
דרך ההזאה אוחז בעוף ודוחקו לקיר המזבח עד שממצה את דמו, אחר כך ממצה את דם הראש שהופרד מהגוף אוחז בעוף ומזה מרחוק, אחר כך מקרב את העוף ודוחקו לקיר המזבח.
הקטרה מולח את הראש וזורק לאישי המזבח. את הזפק זורק לבית הדשן (בדרום המזבח ממזרח הכבש) את הגוף משסע אך לא קורע לשניים, מולח וזורק לאישי המזבח. אין
אכילה העולה כליל למזבח הבשר נאכל לכהנים ליום ולילה עד חצות