סיכום דיני הקורבנות, סוגיהם ודרכי הקרבתן
 

מתי באים קורבנות ציבור?

 

  עולה חטאת קורבנות נוספים והערות
פרים אלים כבשים שעיר  
תמיד שבכל יום     2   אחד בבוקר ואחד בין הערבים
מוסף של שבת     2   אחרי תמיד של שחר
מוסף של ראש חודש 2 1 7 1 בשבת ראש חודש, קרב קורבן שבת ראשון
מוסף של שבעת ימי הפסח 2 1 7 1 בהנפת העומר ביום ב' נוסף כבש עולה מנחתו כפולה
מוסף של שבועות 2 1 7 1  
שבועות עם שני הלחם 1 2 7 1 שני כבשים שלמים
מוסף של ראש השנה 1 1 7 1 מלבד מוסף ראש חודש
מוסף של יום כיפור 1 1 7 1 שעיר חטאת נוסף, בן זוגו של המשתלח, פר כהן גדול ואיל לעולה
מוסף יום א' של סוכות 13 2 14 1 בכל יום פר פחות מקודמו. בשביעי 7
מוסף של שמיני עצרת 1 1 7 1