סיכום דיני הקורבנות, סוגיהם ודרכי הקרבתן
 

רשימה ביבליוגרפית

  • רמב"ם - הקדמה לפרוש המשנה לסדר קודשים
  • רמב"ם ספר עבודה, הלכות מעשה הקורבנות
  • רבי ישראל ליפשיץ, הקדמה לפירוש "תפארת ישראל" למשנה סדר זרעים
  • י.ח. בלומנטל, משפט הקורבנות, הוצאת אורות ירושלים
  • א. בן יעקב, תורת הקורבנות, הוצאת מס ירושלים, תשכ"א
  • א. שפר, חוקי הקורבנות, הוצאת יפה נוף ירושלים