לחץ על הנושא כדי לראות את התמונות



תפילין של ראש
תפילין של יד

של יד ושל ראש

הפרשיות

הנחת התפילין

קשירת קשר תפילין של ראש (ד' כפולה)

קשירת קשר תפילין של ראש (ד' רגילה)

קשירת קשר תפילין של יד (אשכנז)

קשירת קשר תפילין של יד (ספרד)