מעשר ראשון 
מן המקרא: ולבני לוי הנה נתתי כל מעשר בישראל לנחלה חלף עבודתם אשר הם עובדים את עבודת אהל מועד. (במדבר יח)
נוהג בשנים: כל השנים פרט לשמיטה
ב
ז
מ
ן

ה
ב
י
ת
כמות ההפרשה: עשירית ממה שנשאר אחרי ההפרשות הקודמות
למי נותנים? ללוי
מה עושים בחלק המופרש? ניתן ללוי, ולאחר הפרשת תרומת מעשר אין בו קדושה ומותר לכל.
ב
ז
מ
ן

ה
ז
ה
כמות ההפרשה: עשירית ממה שנשאר אחרי ההפרשות הקודמות
למי נותנים? אין חובת נתינה
מה עושים בחלק המופרש? לאחר הפרשת תרומת מעשר - חולין ומותר לכל אדם.