Untitled Document

אודות האתר היפוך עברית הפוך לדף הבית צור קשר קורסים ללמידה מרחוק חדש באתר  


חדש באתר מחודשים קודמים

דעת - חדש באתר

 

19/09/2019  נביא, ירמיהו, פרק כ"ב- דף עבודה / בן יעקב אברהם
19/09/2019  נביא, ירמיהו, פרק כ"ג- דף עבודה / בן יעקב אברהם
19/09/2019  נביא, ירמיהו, פרק כ"ד- דף עבודה - משל התאנים הטובות והרעות / בן יעקב אברהם
19/09/2019  נביא, ירמיהו, פרק ל - דף עבודה - תחילת ספר הנחמה / בן יעקב אברהם
19/09/2019  נביא, ירמיהו, פרק ל"ו - מבחן על פרק שלא נלמד / בן יעקב אברהם
19/09/2019  נביא, ירמיהו, פרק ל"ו - מבחן על פרק שלא נלמד / בן יעקב אברהם
19/09/2019  נביא, ירמיהו, שאלון - סקר / בן יעקב אברהם

 

15/09/2019  חשש ממזרות לאשה שנתעברה בזמן הפירוד מבעלה / פסק דין ונימוקים מבית הדין האזורי בבאר שבע
15/09/2019  חלוקת רכוש וכתובה / פסק דין מבית הדין האזורי בחיפה
15/09/2019  חוברת קיץ למסכת אבות / כהן ניסים
15/09/2019  חוברת הערכה חלופית - טיפול רפואי, וכפיית טיפול רפואי

 

11/09/2019  האם מענק עידוד פרישה ודמי ההסתגלות הינם נכס בר איזון / פסק דין מבית הדין האזורי בחיפה

 

10/09/2019  איזון אופציות לפי מועד הקרע או מועד ההנפקה ונדון דירת עמידר / פסק דין מבית הדין האזורי בירושלים
10/09/2019  החזר הוצאות בגין ביטול הסכם ושכירת חוקר, דחיית בקשה לפסילת הרכב / פסק דין מבית הדין האזורי בחיפה
10/09/2019  הפחתת מזונות והטלת קנסות בשל ''ניכור הורי'' – אימתי? / פסק דין בערעור מבית הדין הגדול
10/09/2019  חלוקת רכוש בנסיבות של ''שיתופיות מוחלשת'' בשל בגידת סתר מתמשכת / פסק דין בערעור בבילת הדין הגדול בירושלים

 

09/09/2019  שומרים - עדכון כרך מילואים לסעיפים 2-14

 

05/09/2019  קובץ מעוכן - תפילת עמידה - פרשנות ורעיונות / כהן ניסים

 

26/08/2019  חיוב כתובה אף שהאישה ''שימשתו נידה'' – בידיעתו ולמרות השביעית שחלפה וטענות נוספות / / פסק דין מבית הדין האזורי בתל אביב יפו
26/08/2019  חיוב כתובה כשתביעת הגירושין הייתה בטענת ''אינו זן'' / פסק דין מבית הדין האזורי ברחובות
26/08/2019  ספר ה"קדיש" "אל מלא רחמים" "יזכור" וקינות לזכר נספי השואה / גדעון רפאל בן מיכאל , פורום שמירת זכרון השואה

 

25/08/2019  חזרת צד שהסכים לפשרה מהסכמתו נוכח השתהות חברו מלהסכים / פסק דין מבית הדין האזורי בירושלים
25/08/2019  חוב משכנתה וביטוחה, חובת האב במדור ילדיו ודין ריבית שבהסכם / פסק דין מבית הדין הגדול בירושלים
25/08/2019  מי שאומצה ונישאה בגרוזיה כיהודייה למרות ''רוב נוכרים'' / פסק דין מבית הדין הגדול בירושלים
25/08/2019  התייצבות אישית בבית הדין – מתי היא חובה ומה השלכות הפרתה, סמכות בענייני ילדים / פסק דין מבית הדין הגדול בירושלים
25/08/2019  מינוי מנהל מיוחד להקדשות ביקור חולים / החלטה מבית הדין האזורי בתל אביב יפו
25/08/2019  חיוב רטרואקטיבי במזונות ילדים – מה בין אם שזנה את ילדיה לפורע חוב חברו? / פסק דין מבית הדין הגדול בירושלים
25/08/2019  הסמכות לדון בעניין משמורתה של הקטינה (בת הצדדים) מכוח הסכמה ושלא בכריכה לתביעת גירושין / פסק דין מבית הדין הגדול בירושלים
25/08/2019  מבחן הכנות ומבחן הסיכוי בתביעה לשלום בית / פסק דין מבית הדין האזורי בתל אביב יפו
25/08/2019  בירור יוחסין – חשש ממזרות בקראים / נימוקים לפסק דין מבית הדין האזורי בבאר שבע לענייני יוחסין
25/08/2019  דחיית בקשה לשינוי הסכם גירושין / פסק דין מבית הדין האזורי בפתח תקוה

 

12/08/2019  תוכנית אירופה ההונגרית / ד" אילה נדיבי
12/08/2019  האם נכון למסור החלטות בדיני נפשות לטכנולוגיות תומכות החלטה / ירון בן זכאי

 

08/08/2019  אין לקבל טענת הורה משמורן כי הילד עצמו לא רוצה בקשר עם ההורה השנ / החלטה מבית הדין האזורי בירושלים
08/08/2019  בירור יוחסין – אישי חשש ממזרות תוך ג'' חודשי הבחנה / נימוקים לפסק דין מבית הדין בבאר שבע - הרכב יוחסין
08/08/2019  דחיית בקשת האב שהילדים ילונו אצל האם כדי שיוכל להתפלל במני / החלטה מבית הדין האזורי בפתח תקוה
08/08/2019  דיון בביה''''ד בחלוקת רכוש הרשום על שם צד ג'' / החלטה מבית הדין האזורי בירושלים

 

31/07/2019  צו הרחקה כדי לאפשר ביצוע פסק דין לחיוב גט / פסק דין ונימוקים מבית הדין האזורי בירושלים

 

30/07/2019  דין הגט והכתובה כשעיקר טענת האישה היא שלבעל קשיים בקיום יחסי אישות / פסק דין מבית הדין האזורי בנתניה
30/07/2019  עיקול נכסים לצורך גבייה עתידית של כתובה / פסק דין מבית הדין האזורי בנתניה
30/07/2019  היתר חרם דרבנו גרשום שנעשה שלא כדין / החלטה מבית הדין האזורי בירושלים
30/07/2019  חשש ממזרות מקידושי ביאה / נימוקים לפסק הדין מבית הדין האזורי באר שבע הרכב יוחסין

 

25/07/2019  דחיית בקשת הבעל לדחות את הגט עד לאחר ההכרעה בעניין הממון – מתי נאמרו דברי מהרשד"ם / החלטהע מבית הדין האזורי בפתח תקוה
25/07/2019  חיוב כתובה למרות טענת הבעל לפטור משום ''מקללת בעלה / פסק דין מבית הדין האזורי בתל אביב יפו
25/07/2019  העלמות רכוש, הוצאות ונזקים עקיפים בעת הדמדומים של חיי הנישואין תוך המשך המגורים המשותפים / פסק דין מבית הדין האזורי בתל אביב יפו
25/07/2019  אי כפיפות של בית הדין לצווי בית משפט / החלטה מבית הדין האזורי בירושלים
25/07/2019  קביעת סמכות שיפוט בתביעת גירושין כששני הצדדים אזרחי ותושבי חו"ל והבעל סרבן גט בחו"ל / החלטה מבית הדין האזורי בירושלים

 

09/07/2019  יישום שיטות הוראה חלופיות על ידי מורים: תפקיד ההתנסות המעשית וחשיבותה של הכשרת המורים / ד"ר חסן ח'לאילה

 

08/07/2019  סיפור וסוגיה / שולמית ולר וצוות מחקר

 

27/06/2019  חיוב האשה בגט מדין ר'' ירוחם ועוברת על דת על פי אומדנא ודין מרומה / פסק דין מבית הדין האזורי בבאר שבע
27/06/2019  חיוב האם במזונות ילדים כשהם במשמורת האב / החלטה מבית הדין האזורי בתל אביב יפו
 

אזרחות
אמנות
אנציקלופדיה יהודית
ארץ ישראל
ביבליוגרפיה
גטו ורשה
גיליונות נחמה
דפי עבודה
דילמות ערכיות
הלכה
הסטוריה
חגים
חינוך
חסידות
כתבי עת
למידה מרחוק
לשון
מבחנים
מולטימדיה
מחשבת ישראל
מינהל החמ"ד
מעמקים
מפות
משחקים
משפחה
משפט עברי
ספרות
ספריה וירטואלית
עבודות לתלמידים
צבא ומלחמה
קורסים מתוקשבים
רפואה והלכה
שבילי התנ"ך
שבת ומועדים
שואה
שירים
שמיטה
תפילה
תולדות ישראל
תושב"ע
תן חיוך
תנ"ך
תקשורת

English Site


דעת - לימודי יהדות ורוח
© 2010

עיצוב אתר: תהילה ברנשטיין | פיתוח: שלומית רוזנברג, דעת; בשיתוף סי מערכות