Untitled Document

אודות האתר היפוך עברית הפוך לדף הבית צור קשר קורסים ללמידה מרחוק חדש באתר  


חדש באתר מחודשים קודמים

דעת - חדש באתר

 

14/10/2018  יחזקאל פרק ג: דף עבודה / בן יעקב אברהם
14/10/2018  יחזקאל פרק ד: דף עבודה / בן יעקב אברהם
14/10/2018  יחזקאל פרק ה, דף עבודה / בן יעקב אברהם
14/10/2018  יחזקאל פרק ז, דף עבודה / בן יעקב אברהם
14/10/2018  יחזקאל פרק ח, דף עבודה / בן יעקב אברהם
14/10/2018  יחזקאל פרק ח, מבחן, המסע לירושלים / בן יעקב אברהם
14/10/2018  יחזקאל פרק ט, דף עבודה / בן יעקב אברהם
14/10/2018  יחזקאל פרק טו, דף עבודה: משל עץ הגפן בעצי היער / בן יעקב אברהם
14/10/2018  יחזקאל פרק י, דף עבודה / בן יעקב אברהם
14/10/2018  יחזקאל פרק יא, דף עבודה / בן יעקב אברהם
14/10/2018  יחזקאל פרק יב, דף עבודה: יחזקאל עובר גלות לממחשת החורבן / בן יעקב אברהם
14/10/2018  יחזקאל פרק יג, דף עבודה: נאום נגד נביאי ונביאות השקר / בן יעקב אברהם
14/10/2018  יחזקאל פרק יד, דף עבודה / בן יעקב אברהם
14/10/2018  יחזקאל פרק לד, בוחן: נבואה על רועי ישראל / בן יעקב אברהם
14/10/2018  יחזקאל פרק לה, דף עבודה / בן יעקב אברהם
14/10/2018  יחזקאל פרק לז, דף עבודה: חזון העצמות היבשות / בן יעקב אברהם
14/10/2018  יחזקאל פרקים א-ו, בוחן / בן יעקב אברהם
14/10/2018  יחזקאל פרקים יז, חי, יט, מבחן / בן יעקב אברהם
14/10/2018  מבנה ספר יחזקאל - נושאי הפרקים / בן יעקב אברהם
14/10/2018  ספר יחזקאל - מבחן / בן יעקב אברהם
14/10/2018  שאלון על יחזקאל הנביא / בן יעקב אברהם
14/10/2018  ניסוי בנתרן ומים / בן חמו משה
14/10/2018  בבא קמא , פרקים ו-ח / רוזנברג יהודה
14/10/2018  תורת משה לתורה / רבי משה אלשיך

 

11/10/2018  מרחשון - מרח-שון - 'הוא החודש השמיני' / רחמים שר שלום

 

08/10/2018  חיוב גט בשל אלימות ושתיינות, הימנעות מלזון, פירוד ממושך, מאיסות ומרידה הדדית / פסק דין מבית הדין האזורי בתל אביב יפו
08/10/2018  תנאי הרחקת אדם מביתו בצו הגנה – מהות וסדרי דין בהלכה ובחוק / פסק דין בערעור מבית הדין הגדול בירושלים
08/10/2018  אל גאון הירדן / ד"ר אסתר קאפח

 

07/10/2018  דירה שחלקה – מתנת הורים, רכב הרשום ע"ש צד אחד, טענות הברחה וקיזוז; כתובה – טענת ''מורדת'' ו''מקללת'' / פסק דין מבית הדין האזורי בנתניה
07/10/2018  לאור הוראת בית הדין, משרד החינוך משהה מורה סרבנית גט מעבודתה / פסק דין מבית הדין האזורי בחיפה
07/10/2018  מניין ימי תקופה שבחוק וקביעת סמכות; אחריות ביה"ד לקביעותיו המשפטיות ולהנמקתן / פסק דין בערעור מבית הדין הגדול בירושלים

 

04/10/2018  דבר המערכת לגיליון 15 - שנת תשע"ט /
04/10/2018  חפצא של מעשים טובים / הרב אליהו סולוביציק
04/10/2018  רבי זירא / אליעזר היון
04/10/2018  הערכה מעצבת ככלי להוראה יעילה בהוראת תלמוד / הראל זילברנגל
04/10/2018  התחדשות אמונית בדורנו לפי הרב קוק / יאיר שטראוס
04/10/2018  שלשה שירים / שולי ביטון

 

20/09/2018  רכבות המוות נוסעות לכוון אחד / עורך: גדעון רפאל בן מיכאל
20/09/2018  רכבות המוות נוסעות לכוון אחד / עורך: גדעון רפאל בן מיכאל
20/09/2018  אנטישמיות עכשווית / עורך: גדעון רפאל בן מיכאל
20/09/2018  עשרה בטבת יום הקדיש הככלי / עורך: גדעון רפאל בן מיכאל
20/09/2018  יום הזכרון הבינלאומי לקרבנות השואה - 61 שנה לשחרור מחנה ההשמדה אושוויץ / עורך: גדעון רפאל בן מיכאל
20/09/2018  השואה - כך זה התחיל... האידיאולוגיה הנאצית וחוקי הגזע בגרמניה, 1939 - 1933 / עורך: גדעון רפאל בן מיכאל
20/09/2018  חג הפסח בשואה, שארית הפליטה ותרומתה להקמת מדינת ישראל, קהילה בשואה- קהילת קיידאן / עורך: גדעון רפאל בן מיכאל
20/09/2018  השתקפות השואה ביצירות אומנות ובציורים / עורך: גדעון רפאל בן מיכאל
20/09/2018  יהדות יוון בשואה / עורך: גדעון רפאל בן מיכאל
20/09/2018  תלאותיהם של יהודים במקומות מסתור בתקופת השואה / עורך: גדעון רפאל בן מיכאל
20/09/2018  מסעות בני הנוער לפולין / עורך: גדעון רפאל בן מיכאל
20/09/2018  מכתבים, גלויות, אגרות, פתקים וכתובות על הקיר מתקופת השואה / עורך: גדעון רפאל בן מיכאל
20/09/2018  מחנה ההשמדה הראשון חלמנו / עורך: גדעון רפאל בן מיכאל
20/09/2018  חסידי אומות העולם / עורך: גדעון רפאל בן מיכאל
 

אזרחות
אמנות
אנציקלופדיה יהודית
ארץ ישראל
ביבליוגרפיה
גטו ורשה
גיליונות נחמה
דפי עבודה
דילמות ערכיות
הלכה
הסטוריה
חגים
חינוך
חסידות
כתבי עת
למידה מרחוק
לשון
מבחנים
מולטימדיה
מחשבת ישראל
מינהל החמ"ד
מעמקים
מפות
משחקים
משפחה
משפט עברי
ספרות
ספריה וירטואלית
עבודות לתלמידים
צבא ומלחמה
קורסים מתוקשבים
רפואה והלכה
שבילי התנ"ך
שבת ומועדים
שואה
שירים
שמיטה
תפילה
תולדות ישראל
תושב"ע
תן חיוך
תנ"ך
תקשורת

English Site


דעת - לימודי יהדות ורוח
© 2010

עיצוב אתר: תהילה ברנשטיין | פיתוח: שלומית רוזנברג, דעת; בשיתוף סי מערכות