Untitled Document

אודות האתר היפוך עברית הפוך לדף הבית צור קשר קורסים ללמידה מרחוק חדש באתר  


חדש באתר מחודשים קודמים

דעת - חדש באתר

 

24/03/2020  פטור מדמי שימוש בדירה העומדת למכירה / החלטה מבית הדין האזורי בפתח תקוה

 

19/03/2020  גמרא, בבא קמא: חוברת עבודה ולימוד בפרק הכונס / פופר אשר
19/03/2020  גמרא, בבא קמא: סיכומי סוגיות בעיון בפרק ראשון - ארבע אבות / פופר אשר
19/03/2020  המלצה לגירושין / פסק דין מבית הדין האזורי בתל אביב יפו

 

17/03/2020  גדעון רפאל בן-מיכאל / "מעת לעט" - מבחר מאמרים שנתפרסמו בעיתונים
17/03/2020  תוקפה ההלכתי של התחייבות בסכום גבוה בכתובה / הרב עידו שחר

 

12/03/2020  תשלומי אם ל''מזונות'' בן בנה – מתנה לבן החב בהם או הלוואה? / פסק דין בערעור מבית הדין הגדול בירושלים

 

09/03/2020  היתר נישואין – פנוי - מינקת / פסק דין מבית הדין האזורי באשקלון
09/03/2020  איזו לקות תוגדר ''מום'' שהעלמת היותו באישה תביא לראיית התחייבות הכתובה כמקח טעות? / פסק דין מבית הדין הגדול בירושלים
09/03/2020  מחלת נפש שהוסתרה, אלימות הבעל, ודין הכתובה / פסק דין מבית הדין האזורי בפתח תקוה

 

23/02/2020  על צלמיות, פרצופונים ורגשונים (אימוג'י) בראי המשפט / אביעד הכהן

 

20/02/2020  חליצת צעיר האחים, ודין חליצת מומר / נימוקים לפסק דין מבית הדין האזורי בבאר שבע
20/02/2020  דחיית טענת הבעל לשיתוף בדירת האישה / החלטה מבית הדין האזורי בתל אביב-יפו
20/02/2020  דחיית תביעת גירושין ופירוק שיתוף / החלטה מבית הדין האזורי בתל אביב יפו

 

10/02/2020  הגדרת הסכם ''הסכם ממון בין בני זוג'' – תבחינים ויישומם / פסק דין בערעור מבית הדין הגדול בירושלים

 

06/02/2020  טענת המערער כי אינו נושא עוד באחריות לעיגון כלתו בידי בנו – דרכי בחינתה והמסקנות / פסק דין בערעור מבית הדין הגדול בירושלים

 

02/02/2020  ביצוע פסק הדין לגירושין, שחרור כספים מהחשבון הרשום על שם האישה תוך הבטחת זכויות שני הצדדים / פסק דין מבית הדין הגדול בירושלים
02/02/2020  דחיית הדיון בטענות בדבר הפרת המשיבה את ההסכם ובדרישה להשבת מזונות ששולמו בכפל / החלטה מבית הדין הגודל בירושלים
02/02/2020  מעמדו של הרשום יהודי על יסוד מסמכים מזויפים; סמכות וסדרי הדין בבירורי יהדות / פסק דין בערעור מבית הדין הגדול בירושלים
02/02/2020  דחיית תביעת לביטול הסכם בגין טענת כפיה / החלטה מבית הדין האזורי בירושלים
02/02/2020  היסודות ההלכתיים לחיוב בהוצאות משפט ולשיעורן / החלטה מבית הדין האזורי בירושלים
02/02/2020  סמכות בית הדין לקיים צוואה ללא הסכמת זוכי צוואה קודמת שהודרו מצוואה זו / פסק דין מבית הדי הגדול בירושלים
02/02/2020  אכיפת טיפול בקטינים באמצעות עיכוב הליכי חלוקת רכוש / החלטה מבית הדין האזורי בתל אביב יפו
02/02/2020  תנאי מתן רשות ערעור ועיכוב ביצוע – עקרונות; תפקיד בתי הדין בבחינת חוות דעת מקצועיות ובקביעת המשמורת והסדרי השהות / החלטה מבית הדין הגדול בירושלים
02/02/2020  ''קניין דברים'' בהסכם שאושר, שתיקה על הפרתו כמחילה וחיוב המפר מדין ''נהנה'' / פסק דין מבית הדין הגדול בירושלים

 

28/01/2020   הצדק ומאזן השיקולים במתן ארכה ובמחיקת הערעור בחלוף המועד; זכות התגובה – אימתי? / החלטה מבית הדין הגדול בירושלים
28/01/2020  הגבלת הזמן להגשת ערעור; קביעת ערובה להוצאות משפט; זכות התגובה / פסק דין מבית הדין הגודל בירושלים

 

27/01/2020  איסור מינקת והגבלת הזכות לנישואין / אביעד הכהן
27/01/2020  הפסיקה בהלכה ובמשפט – אינטואיציה או רציונליזציה? / רפאל יעקובי

 

26/01/2020  תקנות ירושלים כמקור למשפט החוקתי והמנהלי העברי בימינו ולימינו / אביעד הכהן*
26/01/2020  מעמדו המשפטי של העיזבון / עמנואל נהון
26/01/2020  "המלך המשפט" – הליכי שפיטה ומעין שפיטה ברשות המבצעת והמחוקקת / אביעד הכהן

 

20/01/2020  בראשית ציפייה - תהליך הקריאה ויסוד האידיאולוגיה המקראית / תמר ורדיגר
20/01/2020  פתרון התעלומה: קבר האחים הקדושים שהתגלה לאחרונה בגלוחיב / ד"ר יעל לוין
20/01/2020  סיוע בדבר עבירה ליהודי שאינו שומר תורה ומצוות / יהודה מאיר
20/01/2020  אתרי תנ"ך עבריים באינטרנט - גרסה 4 / יהודה איזנברג

 

29/12/2019  צרי היגון /

 

23/12/2019  נזיקין / אברהם שיינפלד
23/12/2019  לשילובו של המשפט העברי במשפט הישראלי / פרופ'' נחום רקובר
23/12/2019  ניבי תלמוד / נחום רקובר
23/12/2019  עושר ולא במשפט / נחום רקובר

 

12/12/2019  יוסף שרעבי / מלחמה ושלום - תביעות שלום-בית בבתי-הדין הרבניים וכשלונן ביישוב משברי נישואים.
12/12/2019  יוסף שרעבי / שלום בית - התערבות ביישוב משברי נישואין ובמניעתם בהלכה ובמשפט - עבודת דוקטור
12/12/2019  מלחמה ושלום - תביעת שלום בית בבתי"ד הרבניים / הרב ד"ר יוסף שרעבי
12/12/2019  יוסף שרעבי / בצלו של בג''ץ - זכויות אדם בבת"ד רבניים

 

09/12/2019  קידושי שחוק / פסק דין מבית הדין האזורי באשדוד

 

05/12/2019  הרמב"ם והחוק במדינת ישראל / נחום רקובר
05/12/2019  זכות היוצרים במקורות היהודים / נחום רקובר

 

01/12/2019  מקום לימודים בשנת תש"פ / פסק דין מבית הדין האזורי באשקלון
01/12/2019  סופיות הדיון או ארכה להגשת ערעור – שיקולי הצדק והמדדים להכרעה בין השניים / החלטה מבית הדין הגדול בירושלים
01/12/2019  עיכוב ביצוע פסק בית הדין הרבני הגדול בעניין ''הוועד הכללי'' ו''בית הרב'' / פסק דין בערעור מבית הדין הגדול בירושלים
 

אזרחות
אמנות
אנציקלופדיה יהודית
ארץ ישראל
ביבליוגרפיה
גטו ורשה
גיליונות נחמה
דפי עבודה
דילמות ערכיות
הלכה
הסטוריה
חגים
חינוך
חסידות
כתבי עת
למידה מרחוק
לשון
מבחנים
מולטימדיה
מחשבת ישראל
מינהל החמ"ד
מעמקים
מפות
משחקים
משפחה
משפט עברי
ספרות
ספריה וירטואלית
עבודות לתלמידים
צבא ומלחמה
קורסים מתוקשבים
רפואה והלכה
שבילי התנ"ך
שבת ומועדים
שואה
שירים
שמיטה
תפילה
תולדות ישראל
תושב"ע
תן חיוך
תנ"ך
תקשורת

English Site


דעת - לימודי יהדות ורוח
© 2010

עיצוב אתר: תהילה ברנשטיין | פיתוח: שלומית רוזנברג, דעת; בשיתוף סי מערכות