פירוש עמנואל בן שלמה לשיר השירים / עמנואל בן שלמה - הרומי
מנחת קנאות / אבא מרי הירחי (משה בן יוסף הירחי)
חכמת חינוך / פופקו אלחנן
שערי קדושה / ויטאל חיים