בשבילי התנ"ך
 


פרק ח

פרק ח, כב
המלאם. חסר כתיב כי נהפך להם לתוגה.

פרק ח, לד
לעשת. חסר וי"ו, דאמרינן פ"ק דיומא (ב, א) לעשות זו מעשה פרה, שהיו מזין עליו כל ששה ימים ולא היו מזין עליו בשבת.


הפרק הבא    הפרק הקודם