רשי, שמואל ב פרק יח


פרק יח, ג
לא ישימו אלינו לב. לא יהיה דבר חשוב בעיניהם להתגבר ולהתהלל, מאחר שאין אתה במלחמה. כי עתה. בהיותך בכבודך, חשוב אתה כמונו. עשרת אלפים. כעשרת אלפים איש כמונו. כי תהיה לנו מעיר לעזור. [תרגום] וכען טב ארי תצלי עלנא מן קרתא למסעד.

פרק יח, ה
לאט לי לנער. אם יקרא לפניכם במלחמה, חמלו עליו.

פרק יח, ו

ביער אפרים. ומהיכן היה יער לאפרים בעבר הירדן מזרחה, שלא ניתן שם חלק אלא לבני גד ולבני ראובן ולמנשה, אלא מתוך שהתנה יהושע שיהיו מרעין בחורשין, והיה אותו היער סמוך לאפרים, אלא שהירדן מפסיק, והיו מרעין שם בהמותיהם, היה נקרא יער אפרים.

פרק יח, ח

וירב היער לאכול בעם. חיות רעות שביער, כן תרגם יונתן.

פרק יח, ט

ויקרא אבשלום. לשון מקרה ופגע. ויתן בין השמים ובין הארץ. אמרו רבותינו (סוטה י ב,) שלף חרבו לקוץ שערו, וראה גיהנם פתוחה תחתיו.

פרק יח, יב

שמרו מי בנער. כל מי שיבא לידו ישמרנו.

פרק יח, יד

לא כן אוחילה לפניך. לא אבקש עוד בקשה ממך, כי אני אלך.

פרק יח, יח

כי אמר אין לי בן. ממלא מקומי, ויהיה חשוב כמותי. בעבור הזכיר שמי. אקים לי מצבת אבן, ובנין חשוב היה.

פרק יח, כ

ובשרת ביום אחר. בשורת תשועה אחרת. כי על כן. כי על אשר בן המלך מת, לפיכך לא טובה לך הבשורה זאת.

פרק יח, כב

ולכה אין בשורה מוצאת. אין מתת שכר בשורה מצויה היום.

פרק יח, כג

ויהי מה. כלומר ומה בכך אם אין לי שכר. ויעבור. [תרגום] וקדים ית כושי.

פרק יח, כט
ראיתי ההמון הגדול. הומים ונעים במלחמה. לשלוח את עבד המלך יואב ואת עבדך. הרי זה מקרא מסורס, לשלוח יואב את עבד המלך ואת עבדך, לאחר ששלח יואב את עבד המלך זה הרץ אחרי. ואת עבדך. על עצמו הוא אומר, ולא ידעתי מה היה אחרי כן.

פרק יח, ל

סב התיצב כה. פנה לצד אחר והתיצב כה, ונשמע מה יאמר זה.

הפרק הבא    הפרק הקודם