המלך תחותימס 3 מגיש מנחה לאל אמון / ציור קיר מהיכל אמון בדיר אל בחרי - פני עולם המקרא