תביעת גירושין בטענת מאיס עלי
ביטול נישואין עקב מקח טעות
דחיית תביעה לכתובה
חיוב בגט והיתר נישואין במחלת הנפילה
פסלות דיין
חלוקת רכוש
חלוקת רכוש קודם הגט בטוענת מאיס עלי
כפיית גט
מחלוקת כספית בין מוסד ציבורי לבין יורשים
סמכות כאשר הוגשה בקשה ליישוב סכסוך
סנקציות נגד סרבן גט המצוי בכלא
סמכות נלוית לגבי רכוש לאחר גירושין
תביעה בגין נזקי גוף
מצוה לגרש
התחייבות הורים לתת דירה לבני זוג
התחייבות בעל לתת מחצית דירה במתנה לאשה
סמכות לדון בתביעות האישה – דיון במועדים שבחוק המהו''''ת