גט לחומרא בנישואי פרגוואי
היתר להתדיין בערכאות כשהנתבעים מתעקשים להתדיין בבי-ד של רבני חב-ד
היתר להינשא לנטען
מזונות אשה כשחיים בנפרד והיא עובדת