צו לבדיקה גנטית
הנקה – ראיה ללידה השוללת סברה שהמבקשת אומצה בשל קושי להרות וללדת