כשרות לנישואין של הנולד מתרומת זרע -
קביעת ייחוס כהונה במי שנשא גרושה
קיום זמני שהות של האב מחוץ למרכז קשר והטלת חיוב הוצאות על האם
דחיית טענה של חוסר סמכות עניינית תוך כדי חיוב הוצאות
דחיית בקשה להגדלת מזונות, לאור מיעוט יכולת של האב
חיוב כתובה כאשר הבעל מתחמק מלהגיש בדיקת פוליגרף שעשה בהסכמה ובקנין
וויתור דרך הסכם ממון על הכתובה ו/או שעבוד נכסים, וטענת "נחת רוח עשיתי לבעלי"
היתר חשש ממזרות והמסתעף מזה לכמה יסודות בתורת יכיר,
דינם של נישואין אזרחיים והמסתעף מזה לכשרות הילדים שנולדו לאישה מאיש אחר
חיוב האב והאם במזונות כאשר המשמורת משותפת
מפיהם ולא מפי כתבם – בדין יכיר, והמסתעף מזה לענין יולדת למקוטעין ושיפורא גרים
היתר לקהל בחשש ממזרות מהפרייה חוץ גופית
הפחתת מזונות בטענות שינוי נסיבות ומשמורת משותפת
אמתלא וחזרה בדין יכיר
חיוב גט לאשה שברחה לחו''''ל
ביטול מזונות חתימה על הסכם גירושין בטענה שהחותם היה תחת השפעת סמים
ביטול צו עיכוב יציאה לאחר נישואין וגירושין פרטיים
בירור יוחסין – בית הדין'' חשש זנות מקרובים
חיוב האשה בגט מדין ר'' ירוחם ועוברת על דת על פי אומדנא ודין מרומה
חשש ממזרות לאשה שנתעברה בזמן הפירוד מבעלה
בירור יוחסין - בית הדין חשש ממזרות מגיור רפורמי – והמסתעף מזה לענין קבלת תורה ומצות בגירות
בירור יוחסין – אישי בדין שתוקי שאמו טוענת לכשר נבעלת
בירור יוחסין - חשש שתוקי בשוטה שילדה בזנות
גיורת שהסתירה כוונתה לקיים קשר זוגי עם אינו יהודי
פנויה שאינה יודעת ממי נתעברה בו ידון בכשרות הבן לבוא בקהל