דיון על צווי הגבלה בבית דין שלא פסק גירושין
ביטול נישואין עקב מקח טעות
חיוב בגט ופטור ממזונות
איש ואישה המורדים זה על זה
איש ואישה המורדים זה על זה
קביעת סמכות שיפוט
בדיקה גנטית להוכחת קשרי משפחה
קביעת שווי דירה על סמך שמאות עדכנית
חיוב בגט
חיוב גט
היתר נישואין לבן שנולד מאח בעלה
מדור אלמנה שקיבלה חלק מירושת בעלה מכוח חוק הירושה השונה מדין־תורה
בעל שאינו מספק מדור לאשתו – עילת גירושין
כתובה ב"מורדת" מחמת מחלת נפש וכשהבעל טרם קיים פו''''ר ואין סיכוי לשלו''''ב
כשרות קידושין שנעשו בטבעת שרכשה הכלה ושמסדרם לא היה בקי בדיניהם
מחלת נפש שהתפרצה סמוך לנישואין – ספק מקח טעות, עילת גירושין ופטור מכתובה
השתייכות ל''כת'' והתנהגות חריגה בשלהּ בענייני צניעות ופרישות – מרידה ועילת מאיסות