העתקת מקום מגורים של אם משמורנית
סמכות בית הדין לדון בתביעת גירושין של קראים
ירושת עוברים מוקפאים
חלוקת רכוש
חיוב דין כעין פשרה בכתובה של מיליון ש''''ח בבעל שבגד באשתו
מניעת הגרושה להכניס ''ידיד'' לבית הגרוש שבו היא גרה בתשלום
קביעת ייחוס כהונה במי שנשא גרושה
קיום זמני שהות של האב מחוץ למרכז קשר והטלת חיוב הוצאות על האם
הפסד כתובה בשל תלונת שווא ופשרה הקרובה לדין בחלוקת רכוש
דחיית בקשה להגדלת מזונות, לאור מיעוט יכולת של האב
חיוב כתובה כאשר הבעל מתחמק מלהגיש בדיקת פוליגרף שעשה בהסכמה ובקנין
וויתור דרך הסכם ממון על הכתובה ו/או שעבוד נכסים, וטענת "נחת רוח עשיתי לבעלי"
חיוב האב והאם במזונות כאשר המשמורת משותפת
התנגדות לצו קיום צוואה וחזרה מצוואה הלכתית מחמת צוואה מאוחרת
הפחתת מזונות בטענות שינוי נסיבות ומשמורת משותפת
חיוב גט לאשה שברחה לחו''''ל
ביטול מזונות חתימה על הסכם גירושין בטענה שהחותם היה תחת השפעת סמים
ביטול צו עיכוב יציאה לאחר נישואין וגירושין פרטיים
חיוב האשה בגט מדין ר'' ירוחם ועוברת על דת על פי אומדנא ודין מרומה
גיורת שהסתירה כוונתה לקיים קשר זוגי עם אינו יהודי
חיוב תוספת כתובה בתובעת גירושין
חזקת כהונה על פי עדה קרובה יחידה