דחיית בקשה לביטול עיכוב יציאה
בירור נסיבות עיגון מתמשך ותביעה לנקיטת הליכי "ביזיון בית הדין" נגד הורי הבעל המעגן
בירור נסיבות עיגון מתמשך ותביעה לנקיטת הליכי "ביזיון בית הדין" נגד הורי הבעל המעגן
חיוב גט
כתובה ואיזון משאבים
מזונות – נטל ההוכחה במחלוקת על גובה הכנסות הנתב
גרושים החיים בפריצות ששבו לחיים משותפים – היש להצריך גט נוסף
סיכול מזימה להברחת נכסים וסמכות בית הדין לדון בה על פי אומדנה
התקדשה בקידושין שיש לפקפק בהם וייתכן שהתגרשה כדין – כשרות בִיתה מאחר
היתר נישואין – מינקת חברו
הליכי "ביזיון בית הדין" נגד אבי הבעל המעגן ובחינת הטענה כי אינו מסייע או גורם כיום לעיגון
מינוי מנהל מיוחד להקדשות ביקור חולים
חיוב כתובה אף שהאישה ''שימשתו נידה'' – בידיעתו ולמרות השביעית שחלפה וטענות נוספות