סמכות לדון בענייני רכוש וכתובה לאחר פטירת האישה
תביעה בשם עיזבון אם למזוונת ילדות בימי שבעה לפטירת האם
חיוב בגט בטענת ש''''ב שאינה כנה ובטוען מאיסא עלי באמתלא מבוררת
איזון זכויות פנסיוניות בין צד שפרש לפנסיה מוקדמת לצד שפרישתו הצפויה רחוקה
כתובה בטענת ''איני רוצה לדור עם קרובותיך'', המוחזק בספק חיוב כתובה