מזונות לילדים המקבלים סיוע ממקורות אחרים
עיכוב נישואין
התחייבות מופרזת בכתובה האם חלה - מדוע תוספת כתובה רגילה אינה אסמכתא - פיצוי מכוח קנס כתחליף לכתובה
גירושין - כפיית גט לאסיר שהכה את אשתו מתוך שכרות
גירושין - תביעת גירושין מבעל אלכוהוליסט -
פנויה המתעברת מתרומת זרע האיסור לכתחילה וכשרות הוולד בדיעבד
האם הנולדת מתרומת זרע צריכה בדיקה גנטית מחשש שתינשא לאחיה