היתר יוחסין - הפה שאסר הוא הפה שהתיר
גירושין בנסיבות של פירוד ממושך ואי קיום תנאי שידוך
סמכות ביה''''ד כשאחד הצדדים ספק יהודי
קביעת סמכות בתום לב בחלוקת רכוש וחברות בע''''מ
פסיקת מזונות אישה וילדים לפי כבודו של הבעל
קבלת תביעת גירושין של הבעל
אי כפיפות ביה"ד לצו ביהמ"ש המורה על המצאת מסמכים מתיקי ביה"ד