כפיית גט במאסר בשל אלימות קשה
גירושין ותמיכה כלכלית לאישה לאחר הגט בנסיבות מיוחדות
קביעת מועד הקרע מאירוע אלימות והגשת כתב אישום
היתר נישואין לבעל שאשתו נטשה לחו"ל, למקום לא ידוע...
דחיית בקשה לביטול סעיף בהסכם גירושין
משמורת שאינה משותפת למרות זמני שהות שווים – בין זמני שהות לשוויון באחריות ההורית
ה''קרע'' ומועדו, פערי מוניטין אישי וכוונת שיתוף – מהות, מדדים ודרכי חישוב
חיוב האם במזונות ילדים כשהם במשמורת האב
מבחן הכנות ומבחן הסיכוי בתביעה לשלום בית