חיוב גירושין וכתובה
טענות בדבר גט והסכם גירושין פיקטיביים
הזכות לכתובה, ראיות וחזרה מהסכמה לבדיקת פוליגרף
כריכת ענייני ילדים בתביעת גירושין של צדדים הגרושים אזרחית ושאחד מהם גר בחו"ל
העתקת מקום מגורים של אם משמורנית
פירוק שיתוף בדירת בני זוג שחלקה התקבל במתנה
חיוב גט וכתובה
בדיקת רקמות לשם קביעת זהות היורש, ערכה בהשוואה לעדים ותוקף ההסכמה שבקניין לביצועה
חלוקת רכוש לא חוקי