חיוב דמי שימוש ופירוק שיתוף
גירושין בטענת מאיסות שיסודה בחשדנותו של הבעל