הפרדת ''משמורת'' אחים בין ההורים בנסיבות של מעבר האם לאזור מרוחק
סנקציה פסולה לסידור גט
דחיית בקשה לביטול קידושין או הפקעתם בהיעדר התנאים ההלכתיים לכך
טענה לביטול הסכם עקב היותו פיקטיבי, התחייבות לשלם נזק שאינו מחייב תשלום מן הדין
חיוב כתובה למרות טענת הבעל לפטור משום ''מקללת בעלה