דחיית בקשה לביטול קידושין או הפקעתם בהיעדר התנאים ההלכתיים לכך
חיוב בגט בטענת מאיס עליי על רקע ניכור וניתוק ריגשי, הרחקות דרבינו תם – מקור וטעם הדין
הקדמת סידור הגט לסיום ההליכים הרכושיים או לדיון בכתובה ולפירעונה