מזונות אלמנה מעיזבון שחולק על פי צוואה
דחיית הצורך בסידור גט לזוג שחיו יחד זמן רב אך ללא חופה וקידושין
היתר נישואין של בית דין פרטי בניגוד להחלטות בית הדין הרבני
חיוב בעל חולה סכיזופרניה בגט, מזונות מעוכבת והגבלות