חשש קידושין בהצעת נישואין המלווה בנתינת טבעת – צדדי ההיתר והכרעה
דחיית בקשת הבעל לדחות את הגט עד לאחר ההכרעה בעניין הממון – מתי נאמרו דברי מהרשד"ם