מחלוקת רכושית אינה מעכבת את סידור הגט
יש לדקדק בלשון הסכם הגירושין
דחיית בקשת התובע לסגירת התיקים שהוא פתח
פסיקת הוצאות כנגד אם היוצרת ניכור הורי תוך עלילה כי האב פגע מינית בבת
קביעת סמכות שיפוט בתביעת גירושין כששני הצדדים אזרחי ותושבי חו"ל והבעל סרבן גט בחו"ל
אין לקבל טענת הורה משמורן כי הילד עצמו לא רוצה בקשר עם ההורה השנ