חשש אימוץ ושלילתו – אי ־ נאמנות סבתא לפסול את צאצאיה,
פסילת עורכי דין בגלל הפרעה בוטה בקיום הליך תקין
חיוב במזונות אישה ודחיית טענת מורדת
איזון אופציות לפי מועד הקרע או מועד ההנפקה ונדון דירת עמידר