צו איסור העסקה באגד כהרחקה דר''''ת
היתר נישואין למינקת
חיוב בעל החולה בסכיזופרניה בגט
היתר חרם דרבנו גרשום שנעשה שלא כדין
צו הרחקה כדי לאפשר ביצוע פסק דין לחיוב גט
דיון בביה''''ד בחלוקת רכוש הרשום על שם צד ג''