ביקורת חיצונית על תסקיר מוטה של שירותי הרווחה
החזר הוצאות בגין ביטול הסכם ושכירת חוקר, דחיית בקשה לפסילת הרכב
חלוקת רכוש וכתובה