דמי מדור קטין כאשר הגרושה דרה אצל הוריה
דינו של הסכם ממון המכיל ויתור על מזונות, כתובה ורכוש