חיוב כתובה למרות טענת הבעל לפטור משום ''מקללת בעלה