דינו של הסכם ממון המכיל ויתור על מזונות, כתובה ורכוש