היתר עגונה
סנקציות נגד סרבן גט המצוי בכלא
מצוה לגרש
התחייבות הורים לתת דירה לבני זוג
התחייבות בעל לתת מחצית דירה במתנה לאשה