ב"ה
בית הדין הגדול
בפני כבוד הדיינים:
הרב ח.י. רבינוביץ
דיין
תיק מספר: 832579/1
תאריך: א בטבת התשע"א
08/12/2010
מערערת פלונית
משיב פלוני
הנדון: גירושין
נושא הדיון: מחיקת ערעור ברשות עקב שיהוי בהשלמת הליכי הגשת הערעור

החלטה
לפנינו בקשת ב"כ האישה לקביעת מועד לערעור, בקשה זו היא כהמשך לקבלת רשות ערעור שקיבלה האשה מבית הדין הגדול בתאריך 11.1.10 .


בהחלטה זו נקבע כי על האישה להשלים את ההליכים בתוך 14 יום.


לטענת האישה אכן באה לפתוח תיק אלא שהומלץ לה על ידי המזכירות לשלוח טפסים לפטור מאגרה עקב מצבה הכלכלי , לדבריה אכן עשתה כך אלא שהטפסים אבדו ומשכך התארך ההליך עד למועד זה.


לדברי הבעל אין לקבל את בקשת האשה שכן בקשתה מוגשת לאחר תקופת זמן של 10 חודשים שלא כאמור בהחלטת בית הדין.


לאחר העיון בתיק ובטענות הצדדים אנו מקבלים את דברי ב"כ הבעל. אפשרות להגשת ערעור אינה רק זכות אשר ניתנת למערער, אפשרות זו משפיעה בצורה ישירה על זכויותיו של הצד שכנגד, ומשכך חובה על המערער לדאוג להגשתו של הערעור בזמן סביר כפי שמתחייב מהחלטת בית הדין. משלא עמדה המערערת בחיובה זו אין מקום לקבל את בקשתה.


בהתאם לאמור דוחים את בקשת ב"כ האשה . התיק סגור.


ניתן ביום א' בטבת התשע"א
(08/12/2010)

הרב ח.י. רבינוביץ – דיין