מאת: רחל אופנהיימר
(25 פרקים)

עורך התוכנית:
השתתפה בכתיבה:
ייעוץ:
עריכה לשונית:
ד"ר יהודה איזנברג
רות אבידן
הרב ש' מן ההר
דליה לאופר

לקבלת התוכן לחץ כאן


מהדורת העיצוב של החוברת נוסתה על ידי המורות האלה:

רחל כהן - ביה"ס פרדס, ירושלים
מרגלית שרייבר - ביה"ס ממ"ד תלפיות מזרח
מאירה צדוק - ביה"ס ע"ש ברנד, נווה יעקב

מקורות:

ע' 25 - הגדת אמסטרדם, תע"ב
ע' 42 - The Family of Man
ע' 91, 12, 86, 57, 67, 77 - The Precious Legacy
ע' 53, 73, 83 - מוזיאון ישראל, ירושלים


הצוות הונחה בעבודתו על ידי הוועדה לתכנון תושבע"פ לממ"ד, אוניברסיטת בר-אילן, ואלה חבריה:

יו"ר הוועדה: פרופ' יצחק גילת

חברי הוועדה: ניסים אליקים, מיכאל אסולין, הרב שלמה ברנשטיין, הרב אהרון גרז, הרב ד"ר מאיר גרוזמן, בנימין דומוביץ, הרב אלימלך וינטר, הרב חיים טובולסקי, מנחם לאבל, הרב שמעון לוי, ד"ר רחמים מלמד, הרב יהושע נוימן, הרב דב שחור, אברהם שרייבר, הרב נפתלי שטיינברגר.משרד החינוך והתרבות המינהל הפדגוגי,
האגף לתכניות לימודים


הוצאת מעלות, תשנ"ד

כל הזכויות שמורות - תשנ"ד 1994
Image copyright of SweetChild Software