זכרו תורת משה

סיכום דיני שבת

רבי אברהם דאנציג

דפוס בילגוריי תרצ"ד [1934]
הקבצים בפורמט PDF עם אפשרות חיפוש טקסט
כדי לצפות בקבצי pdf יש לבדוק אם יש במחשב שלך תכנת acrobat reader. אם אין, לחץ כאן והתקן את התוכנה


תוכן הספר

הקדמה

הלכות שבת - דינים השייכים מערב שבת

ל"ט אבות מלאכות

דינים שונים

דין שביתת בהמתו
דין עשיית חפציו
דין דברים שאסור לדבר בהם
דין אמירה לאינו יהודי
דין מלאכה ע"י נכרי בשבת
דין ליתן מלאכה לנכרי בע"ש
דין מקח וממכר
דין מוקצה
דין חולי או מקום סכנה
דין חולה שאין בו סכנה
דין מבוי וחצר
עירוב חצרות ושיתופי מבואות
דין עירובי תחומין
דין המפליג בספינה