אוצר השירה והמליצה

ליקוטים מהספרות העברית בשנים 900 - 1750

מאת י.ח. טביוב

הפרקים מופיעים בפורמט PDF עם אפשרות חיפוש טקסט
קטעים מאגרת לר' חסדאי הנשיא קטעים משיר תהילה לכבוד הנשיא חסדאי. קטעים משיר של אחד מתלמידי מנחם קטעים משיר מוסר השכל שיר היין. קטעים משיר שכתב בעזבו את עיר קורדובה. קטעים משיר בלכתו באניה בים. קטעים משיר היין. קטעים משיר על תכונת אוהביו ומקנאיו. שיר תפילה בהיותו במלחמה. קטעים משיר לאוהב אשר סלח לו אחרי שהתקוטט עמו. קטעים משיר על דרכי הלומדים המתפלפלים. שיר וצוואה אשר שלח לבנו. משלים ואמרי בינה מספר בן משלי. שירי חול: על יגון נעוריו. על מות רב האי גאון. על פרידת ידידו השר יקותיאל ועל מותו. קטעים מהספד על יקותיאל. קטעים משיר תלונה על אנשי סרגוסה. בהיפרדו מר' שמואל הנגיד. קטעים משיר תלונה על ספרד. קטעים משיר לאחד מידידיו. קטעים מקינה על מות אחד מידידיו. על הסתיו.
שירי קודש: רשות. אזהרת הנפש. רשות ל'נשמת'. ארבעה פיוטים. רשות. פזמון לשבעה עשר בתמוז. שני פיוטים ליום הכיפורים. "אהבה" לפסח. תוכחה. שירי חול: קטעים משיר תלונה על קשי יומו. במות בת אחיו בלדתה בן. בבקרו את קבר אבותיו. על קבר ר' יצחק אלפסי. קטעים מקינה על מות אבו יוסף בן מימון. על רודפי מחמדי תבל. על הבלי העולם. על חיי האדם. על הביטחון בה'. על האביב. קטעים משיר לחתונת ידידו. קטעים משיר אל יאשיה אבן בזאן. קטעים משיר לשני ידידיו. קטעים משיר ליוסף אבן קמניאל. קטעים משיר תנחומים לתלמידו. חידה על נר. דוגמאות מ"ספר הענק".
שירי קודש: אופן לפרשת שקלים. לנעילה. שני פיוטים ליום הכיפורים. שירי חול: קטעים משיר על פרוד אהובתו. שלשה שירים לחתונה. על עפרה. עפרה אל דודה. על הדוד כי זקן. לאוהב ששלח לו כד יין לתשורה. קטעים משיר לר' שלמה אבן פריצול בשובו ממסעו. קטעים משיר תהילה לר' יוסף הלוי אבן מיגאש. קטעים משיר תהילה לר' משה אבן עזרא. שלושה שירים על פרידתו מר' משה אבן עזרא. שיר תהילה לר' שמואל הנגיד במצרים. אל ר' שמואל הנגיד ושלושת בניו. לידידו שלמה. קטעים משיר לאוהבו בעיר צור. לכבוד נדיב. על מות ר' יצחק אלפסי. קטעים משיר על מות ר' משה אבן עזרא. על מצבת ר' אברהם. על מות ר' שלמה אבן פריצול. על מות ר' יהודה אבן עזרא.
שירי ציון והמסע לארץ הקודש: לירושלים. לכבוד א"י. קטעים משיר לאיש אשר כתב לו תוכחה על לכתו לא"י. על הים. שיר לכבוד ר' נתן החבר. לכבוד ר' אהרן אלמאני.
שירי כנסת ישראל בגולה: "גאולה" לשבת שלפני שבועות. פיוט ל"עושה שלום". רשות לשמחת תורה. על אורך הגלות. מאורע. שני פיוטים. יריבוני בך. עבדי זמן. זמר לליל שבת. סוף מפיוט לקודשה. עוד מפיוט לקדושה.
שירי תוכחה ומוסר: שלוש תוכחות. אל תיגע להעשיר. תוכחה למאחרי קום. פתיחה להספד. פתגמים ומשלי מוסר. שירי חול: שיר תלונה. על פרידת ידידו. שיר לכבוד רש"י. שיר לחתונה. באבוד בנו ממנו. על יצחק בנו שהמיר דתו. קטעים משיר תהילה לר' מנחם ובנו ברומא. ריב החורף עם הקיץ. ריב בין החיות והאדם. על רוע מזלו. על מעילו הקרוע. על הזבובים כשהושיבוהו במקום שפל ממעלתו. בהיותו בעיר "מורה". אל איש כילי. בנשאו כוס לחיי ידידו. מכתבים.
שירי קודש ותוכחה: קינה על כנסת ישראל בגלות. פיוט לחג השבועות. פיוט. שתי תוכחות. הספד. שיר על תקופות חיי האדם. אגרת השבת. קטעים מ"תחכמוני". שיר תפילה. לכבוד ר' אברהם בן הרמב"ם. לאישה זקנה ועשירה שנשאה לנער. לנבל המתנהג בחסידות. על היין. על נבל וסכל. בשלחו את תרגום "מורה נבוכים" לידידו. על הבלי התבל. על האוהבים. על קהל לוניל. על איש גבה לב. שיר היין. על הרמב"ם. בבואו ירושלימה. דוגמאות מ"ספר השעשועים". על הרמב"ם וספרו "מורה הנבוכים": בשבחו; בגנותו שירים מלוקטים מ"בן המלך והנזיר" מכתמים מלוקטים מ"המבקש". חמשה משלים מ"משלי שועלים" דוגמאות מ"בחינת עולם". בקשת "אלף אלפין" [של אביו של ידעיה הפניני]. דוגמאות מ"אבן בחן" הנשים והאנשים. תמר ובריעה. על הנשים הבתולות. בשבח עפרה. שיר אהבה. חרוזים על חדשי השנה. אניטה: התופת והעדן. סונטה: אל מלך המשיח. קינה על הזיקנה. מכתם על הצביות כי זקנו. תוכחות (סונטה). שני פתגמים. על ספרי הרמב"ם. תלונה על העולם. סונטה על הליכות היפהפייה. ארבעה מכתמים. קינה על מות משה בנו. תפילה. תוכחה. סיפור. שאלות ותשובות. דוגמאות מ"התופת והעדן". דוגמאות מ"עלילות דברים". ספר עלילות דברים "קול אלוהים". פיוטים ותפילות מהספר "זמירות ישראל" ומספר ה"פזמונים". לנבל שאבד כיסו. על ספרו. על מצבת אישה רעה. על קבר אדם שוטה. על מצבת הירקליטוס. על בור. להישמר מן המזיקים. פתגם. על "טהרה". סונטה על ה"מזל". סונטה על כלתו. על מלאכת השיר. אל המאמינים בשבתי צבי. תוכחה.