שירים

מאת יוסף בן שמואל צרפתי

בגב עיניך צבית חן (מתוך: מבחר השירה העברית)
בעודך רעננה (מתוך: מבחר השירה העברית)
ואם רחקת צביה (מתוך: מבחר השירה העברית)