מיקום המאמר: 1 תנך עיונים תהלים צ"ד; שמואל א ל <-- ביצוע ע"י ענת 23.02.05 --> א-ל נקמות הופיע / אברהם ישראל שריר
א-ל נקמות הופיע

תהלים צ"ד; שמואל א ל

אברהם ישראל שריר

מתוך הספר 'פני שבת נקבלה' מאת אברהם ישראל שריר
(הוצאת ארז תשס"ג)תוכן המאמר:

כנגד עצמו וכנגד ציבור אמרם דוד
מספר קשיים מעורר העיון במזמור:
נקמה, תוכחה-נחמה והודיה
'גאים' ו'בוערים בעם'
מלחמה מדור דור
אמונה ופירותיה
בין הים למדבר
"כי לא יטש ה' עמו ונחלתו לא יעזוב"
"אשרי הגבר..."

תקציר:
פירוש מזמור צד בתהלים, והשוואתו למלחמת צקלג, בשמואל א ל. כמו כן השוואת המזמור לתהלים צ"ב וכן לשירת האזינו.

כנגד עצמו וכנגד ציבור אמרם דוד1
מזמור צ"ד, "א-ל נקמות ה'...", שגור על לשונו, הלא משמש הוא שיר של יום רביעי. אולם מה תוכנו? מה הלימוד הגנוז בו אף לדורות?
א
ב

ג
ד
ה
ו
ז


ח
ט
י
יא

יב
יג
יד
טו


טז
יז
יח
יט

כ
כא
כב
כג
אֵל נְקָמות ה' אֵל נְקָמות הופִיַע.
הִנָּשֵׂא שׁפֵט הָאָרֶץ הָשֵׁב גְּמוּל עַל גֵּאִים.

עַד מָתַי רְשָׁעִים ה' עַד מָתַי רְשָׁעִים יַעֲלזוּ.
יַבִּיעוּ יְדַבְּרוּ עָתָק יִתְאַמְּרוּ כָּל פּעֲלֵי אָוֶן.
עַמְּךָ ה' יְדַכְּאוּ וְנַחֲלָתְךָ יְעַנּוּ.
אַלְמָנָה וְגֵר יַהֲרגוּ וִיתומִים יְרַצֵּחוּ.
וַיאמְרוּ לא יִרְאֶה יָּהּ וְלא יָבִין אֱלהֵי יַעֲקב.


בִּינוּ בּעֲרִים בָּעָם וּכְסִילִים מָתַי תַּשְׂכִּילוּ.
הֲנטַע אזֶן הֲלא יִשְׁמָע אִם יצֵר עַיִן הֲלא יַבִּיט.
הֲיסֵר גּויִם הֲלא יוכִיחַ הַמְלַמֵּד אָדָם דָּעַת.
ה' ידֵעַ מַחְשְׁבות אָדָם כִּי הֵמָּה הָבֶל.

אַשְׁרֵי הַגֶּבֶר אֲשֶׁר תְּיַסְּרֶנּוּ יָּהּ וּמִתּורָתְךָ תְלַמְּדֶנּוּ.
לְהַשְׁקִיט לו מִימֵי רָע עַד יִכָּרֶה לָרָשָׁע שָׁחַת.
כִּי לא יִטּשׁ ה' עַמּו וְנַחֲלָתו לא יַעֲזב.
כִּי עַד צֶדֶק יָשׁוּב מִשְׁפָּט וְאַחֲרָיו כָּל יִשְׁרֵי לֵב.


מִי יָקוּם לִי עִם מְרֵעִים מִי יִתְיַצֵּב לִי עִם פּעֲלֵי אָוֶן.
לוּלֵי ה' עֶזְרָתָה לִּי כִּמְעַט שָׁכְנָה דוּמָה נַפְשִׁי.
אִם אָמַרְתִּי מָטָה רַגְלִי חַסְדְּךָ ה' יִסְעָדֵנִי
בְּרב שַׂרְעַפַּי בְּקִרְבִּי תַּנְחוּמֶיךָ יְשַׁעַשְׁעוּ נַפְשִׁי.

הַיְחָבְרְךָ כִּסֵּא הַוּות יצֵר עָמָל עֲלֵי חק.
יָגודּוּ עַל נֶפֶשׁ צַדִּיק וְדָם נָקִי יַרְשִׁיעוּ.
וַיְהִי ה' לִי לְמִשְׂגָּב וֵאלהַי לְצוּר מַחְסִי.
וַיָּשֶׁב עֲלֵיהֶם אֶת אונָם וּבְרָעָתָם יַצְמִיתֵם יַצְמִיתֵם ה' אֱלהֵינוּ.

מספר קשיים מעורר העיון במזמור
מי הם ה'גאים', ה'רשעים' ו'פועלי האון' שבמזמורנו? האם מדובר בנכרים, או שמא ברשעים מבני ישראל? לכאורה, מן הפסוקים "עמך ה' ידכאו ונחלתך יענו" (ה'), "כי לא יטש ה' עמו ונחלתו לא יעזוב" (י"ד), כמו גם "לא יראה י-ה... אלקי יעקב" (ז') משמע, שהרשעים אינם חלק מעם ה' ונחלתו, והמדובר הוא בגויים. לעומת זאת, "בינו בוערים בעם..." (ח') מרמז לכאורה, כי מבני ישראל המה.

פסוק ח' פותח בתוכחה: "בינו בוערים בעם, וכסילים...". ברם זאת מתחלפת בפסוק י"ב לנחמה: "כי לא יטש ה' עמו... כי עד צדק ישוב משפט...". שלוב זה הוא פלא, במיוחד אם נאמר אל רשעים2.

עד פסוק ט"ו סגנון המזמור הוא של אדם המסתכל מן הצד ("עמך... ידכאו, אשרי הגבר..."). ברם, החל מפסוק ט"ז הופך הסגנון מאד אישי ("אם אמרתי מטה רגלי... יסעדני..."). מה פשר המהפך הזה?

על איזה ארוע מדובר ב"אלמנה וגר יהרגו ויתומים ירצחו"? בספר שמואל ובספר דברי הימים אין לכאורה תאור מפורש של ארוע מעין זה עד תקופת דוד. למה אפוא מכוונים הדברים?

נקמה, תוכחה-נחמה והודיה
כדרכנו, נפנה לחלוקתו הפנימית של המזמור לשם הדרכה באשר לתוכנו. שלושה חלקים ברורים ניתן לזהות במזמור. שונים הם באופים ובתוכנם האחד מן השני:

החלק הראשון (א'-ז'), מנוסח בסגנון של פניה כפולה אל אלקים: "א-ל נקמות ה' א-ל נקמות הופיע". הפניה היא של אדם העומד מן הצד ורואה מעשי רשע: "עמך ה' ידכאו ונחלתך יענו...", הוא כואב את הצלחת הרשעים: "...עד מתי רשעים יעלוזו", וקורא לנקמה על מעשיהם הרעים: "...השב גמול על גאים...". לא מוזכר סבלו האישי של המשורר, אלא הסבל שאותו הוא רואה אצל אחרים.

החלק השני (ח'-ט"ו), פותח בפניה, גם היא כפולה, אך הפעם אל "... בוערים בעם וכסילים...". תחילה הוא מוכיח את שומעיו (בארבעה פסוקים): "בינו בוערים בעם... הנטע אזן הלא ישמע...", ולאחר מכן הוא מנחם אותם (גם בארבעה פסוקים): "אשרי הגבר... כי לא יטש ה' עמו... כי עד צדק ישוב משפט...". שלוב, שהוא כאמור, תמוה.

החלק השלישי (ט"ז-כ"ג), גם הוא פותח בסגנון כפול: "מי יקום... מי יתיצב...", אם כי אין בו פניה. מנוסח הוא בגוף ראשון, בטוי לרגשותיו ולמחשבותיו של המשורר: "מי יקום לי... אם אמרתי...". תוכנו הודיה על עזרתו של ה' למשורר בצרתו האישית: "לולי עזרתה לי...", ועל מפלתם הסופית של הרשעים אויביו: "וישב עליהם את אונם וברעתם יצמיתם...".

חלוקתו של המזמור לשלושה חלקים מתאימה לשמושו כמזמור שיר של יום במקדש (תמיד ז', ד'). יתרה מזאת, החלוקה עליה הצבענו קבלה בטוי בשיר שהיו הלויים אומרים בחול המועד סוכות. את החלק השלישי, "מי יקום..." עד סוף המזמור היו אומרים בעת קרבן המוסף של היום השלישי של חול המועד, ואת החלק השני, "בינו בוערים בעם...", היו אומרים ביום הרביעי של חול המועד (סוכה נ"ה, א').
מסתבר אפוא, כי נכון לעיין במזמור לאור חלוקה זאת. לעיל הודפס המזמור בהתאם לה3.

מאפיין סגנוני בולט במזמורנו הוא מספרם הרב של בטויים המשותפים לו ולמזמור צ"ב, כמו גם מספרם הרב של בטויים המזכירים את שירת 'האזינו'. להלן פרוט מקבילות אלו:

"מזמור שיר ליום השבת" "א-ל נקמות..." שירת 'האזינו'
  א-ל נקמות ה' א-ל נקמות הופיע.
השב גמול...
לי נקם ושלם
אשיב נקם לצרי
דם עבדיו יקום ונקם ישיב לצריו...
בפרח רשעים כמו עשב ויציצו
כל פעלי און להשמדם עדי עד.
עד מתי רשעים ה' עד מתי רשעים יעלזו.
...יתאמרו כל פעלי און.
 
  עמך ה' ידכאו ונחלתך יענו...
... ולא יבין אלקי יעקב...
כי לא יטש ה' עמו ונחלתו לא יעזב.
כי חלק ה' עמו יעקב חבל נחלתו

(ויטש אלוק עשהו)
איש בער לא ידע וכסיל לא יבין את זאת. בינו בערים בעם וכסילים מתי תשכילו. לו חכמו ישכילו זאת יבינו לאחריתם
ותבט עיני בשורי בקמים עלי מרעים תשמענה אזני. הנטע אזן הלא ישמע
אם יצר עין הלא יביט.
 
...בקמים עלי מרעים...
יתפרדו כל פעלי און.
מי יקום לי עם מרעים
מי יתיצב לי עם פעלי און.
 

צורי ולא עולתה בו.
אם אמרתי מטה רגלי
... ואלקי לצור מחסי.
תמוט רגלם
צור חסיו בו


ל'צור' כתואר לה', ל'נקם' המיוחס לה', לישראל כ'נחלת' ה', ולפועל 'שכל' במזמורנו יש מקבילות בתורה כמעט רק בשירת 'האזינו'. בדומה לשירת 'האזינו', כמו גם למזמור שיר ליום השבת, ערוך מזמורנו בכפולות: "א-ל נקמות... א-ל נקמות...", "עד מתי... עד מתי...", "עמך... נחלתך...", "הנטע אזן... יצר עין..." ועוד, עד "יצמיתם, יצמיתם" בסופו.

רמיזות ברורות יש אם כן במזמורנו, הן לשירת 'האזינו', והן ל"מזמור שיר ליום השבת". וודאי כוונה יש בדבר.

'גאים' ו'בוערים בעם'
חלוקתו של המזמור לשלושה חלקים כפי שהוצע לעיל, פותחת בפנינו פתח לפענוח זהותם המוקשה של ה'גאים' וה'בוערים בעם' בו.
המפרשים הניחו באופן פשוט, כי ה'רשעים' בחלקו הראשון של מזמור, שהם לכאורה נוכרים, הם גם ה'בוערים בעם' בחלקו השני, שהם לכאורה מישראל. לכן התקשו הם בזהוים.

לאור חלוקתו של המזמור, נראה שאין כלל צורך לזהות בין השנים. את ה'גאים' ואת ה'רשעים', שאת הנקמה בהם מבקש המשורר בחלקו הראשון של המזמור, ניתן לזהות עם גויים. לכן עליהם הוא מקונן "עמך ה' ידכאו ונחלתך יענו", וכי "...ולא יבין אלקי יעקב" דוקא4. לעומתם, את ה"בוערים בעם", אותם מוכיח המשורר ומנחם גם יחד, ניתן לזהות עם בני עמו ישראל דוקא. תוכחתו היא, על כי אבדו את אמונתם בחזרת היושר והצדק. כנראה, עקב סבל וצער שחוו מיד הגויים, כמתואר בחלקו הראשון של המזמור. לכן נחמתו היא ל'עמו' ול'נחלתו': "כי לא יטש ה' עמו ונחלתו לא יעזוב". מובן עתה גם השילוב התמוה של תוכחה עם נחמה בחלק השני. שניהם כאחד נדרשים לשם עדוד אחים שאבדו תקוה.

סדר המזמור הינו אפוא: קריאה אל ה' לנקמה בגויים שהרשיעו את ישראל (א'-ז'); תוכחה של המשורר את בני עמו על כי אבדו תקוה, שלאחריה גם דברי עדוד ונחמה להם (ח'-ט"ו); הודיה אישית של המשורר על הצלתו על ידי ה' (ט"ז-כ"ג).

האם ניתן להצביע על ארוע מוגדר שהיה רקע למזמור?5 מצב של גויים המדכאים ומענים את ישראל, וכתוצאה גורמים לו ליאוש אינו נדיר בתולדותינו גם עד תקופתו של דוד. גם מקרים של מהפך ונצחון על רשעים, למרות יאוש שקדם להם, מוכרים. לכן אין, לכאורה, מקום לזהות את המזמור עם ארוע זה או אחר. ברם, עיון מדוקדק במזמור מלמד, כי שזור הוא רמזים המצביעים על ארוע מוגדר, שלאורו מתבארת משמעותו המלאה של המזמור, והסיבה לשלובו במחרוזת המזמורים מצ"ב עד ק'.

מלחמה מדור דור
הן ל'רשעים' במזמור, הן לאופי התוכחה של המשורר בו, והן להודיתו של המשורר על הצלתו מאפיינים יחודיים:

את ה'רשעים' מכנה המשורר 'גאים'6, כופרים הם בהשגחה אלקית: "לא יראה י-ה, ולא יבין אלקי יעקב", מעשי הרשע שלהם הם כנגד החלשים: "אלמנה וגר יהרגו...".
את ה'בוערים בעם' אין המשורר מוכיח על מעשיהם הרעים, אלא על כי אבדו את אמונתם בהשגחת ה'. גם דברי נחמתו הם, כי הצדק סופו להעשות: "כי עד צדק ישוב משפט...". משמע, שמעשי הרשעים לא באו עליהם כעונש על מעשים רעים, אלא יש בהם אי-צדק.
דברי ההודיה של המשורר בסוף המזמור מלמדים, כי לפני הצלתו היה במצב קשה הן מבחינה חומרית ("מטה רגלי..."), והן מבחינה נפשית ("ברוב שרעפי בקרבי...").

רמזים אלו מצביעים לכאורה על ארוע מוגדר - על מלחמתו של דוד בגדוד העמלקי לאחר שריפתה של צקלג (שמו"א, פרק ל'). שם מסופר, כי בעת העדרם של דוד ואנשיו מן העיר, פשט עליה גדוד עמלקי, היכה אותה, ושרף אותה באש...
וישבו את הנשים אשר בה מקטן ועד גדול לא המיתו איש...
ויבא דוד ואנשיו (מיזרעאל) אל העיר והנה שרופה באש ונשיהם ובניהם ובנותיהם נשבו. וישא דוד והעם אשר אתו את קולם ויבכו עד אשר אין בהם כח לבכות... ותצר לדוד מאד כי אמרו העם לסקלו כי מרה נפש כל העם...
ויתחזק דוד בה' אלקיו.
ויאמר דוד... הגישה נא אלי האפוד... וישאל דוד בה' לאמר: ארדוף אחרי הגדוד הזה האשגנו, ויאמר לו: רדוף כי השג תשיג והצל תציל...
וילך דוד... וירדוף דוד... ויכם דוד... ויצל דוד את כל אשר לקחו...
על רקע מלחמה זו של דוד בעמלק בצקלג, מתבאר מזמורנו אל נכון על כל פרטיו.
תחילתה של המלחמה בצקלג בהתנפלות הגדוד העמלקי על העיר, ועל "הנשים אשר בה מקטן ועד גדול". ההתנכלות לחלשים היתה ממאפיניו של עמלק מאז ומעולם: "ויזנב בך כל הנחשלים אחריך" (דברים כ"ה, י"ח). כך גם במזמורנו: "אלמנה וגר יהרגו ויתומים ירצחו". אמנם, במלחמת צקלג מודגש כי "לא המיתו איש", לכן נראה, כי המשורר בא לתאר את אופיו של עמלק, ולאו דוקא את מעשיו בצקלג7.

נשים לב, כי את מעשיהם של הרשעים (פסוקים ה'-ו') מתאר המשורר במעין מאמר מוסגר למה שבפיהם ובלבבם (פסוק ד' ופסוק ז'):
ד
ה
ו
ז
יביעו ידברו עתק יתאמרו כל פעלי אוֶן.
עמך ה' ידכאו ונחלתך יענו.
אלמנה וגר יהרגו ויתומים ירצֵחו.
ויאמרו לא יראה י-ה ולא יבין אלקי יעקב.

מדגיש הוא בדברי קינה אלו את תפישת עולמם של הרשעים, שממנה מעשיהם. תפישה הכופרת בהשגחה. מה מתאימים הדברים לעמלק, אשר קבלה בידינו, כי יחס הכל למקרה: "'אשר קרך בדרך', לשון מקרה" (רש"י דברים שם). לכן מתאים גם מאד ליחס לעמלק את השם 'גאים', חסרי כל מרות. כך מצינו גם בחז"ל: "'גאות אדם תשפילנו', זה עמלק" (במדב"ר י"ג, ה')8. את ה'גאים', ה'רשעים' ו'פעלי האון' במזמורנו מתאים אפוא לזהות עם העמלקים בצקלג9.

לעומתם, את ה'בוערים בעם' נכון כנראה לזהות עם אנשי דוד. עליהם מסופר, כי אבדו את משפחותיהם, ובנוסף אף אבדו את התקוה להצלתן: "...כי אמרו העם לסקלו, כי מרה נפש כל העם איש על בניו ובנותיו... ". אליהם פותח דוד בדברי תוכחה על אבדן אמונתם: "בינו בוערים בעם... " (ח'). נשים לב, כי אין הוא מוכיחם על מעשיהם הרעים, הרי אין עול בכפם. תוכחתו היא: "הנטע אזן הלא ישמע... היסר גויים הלא יוכיח..." (ט'-י"א), משקל נגד לדברי העמלקי: "...לא יראה י-ה ולא יבין אלקי יעקב". וכנגד: "עמך ה' ידכאו ונחלתך יענו" (ה') מעודד דוד את אנשיו: "כי לא יטש ה' עמו ונחלתו לא יעזב. כי עד צדק ישוב משפט ואחריו כל ישרי לב" (י"ד-ט"ו). כנגד העמלקי, הכופר בהשגחה, מעורר המשורר לאמונה עמוקה בה. עד כמה מתאים השילוב זה של תוכחה ועדוד לנדרש מדוד במעמד צקלג השרופה, כאשר עליו להפוך את אנשיו המיואשים מאויב אכזר, הרוצים לסקלו, ליחידה לוחמת המאמינה ביכולתה לנצח ולהציל את שבוייה, שתרדוף אחר הגדוד העמלקי.

גם ההודיה המאוד אישית של המשורר בסופו של מזמורנו על הצלתו ממצב חמרי ונפשי קשה מתאימה למהפך בצקלג, ממצב בו "ותצר לדוד מאד, כי אמרו העם לסקלו, כי מרה נפש כל העם..." אל "וילך דוד... וירדוף דוד... ויכם דוד... ויצל דוד את כל אשר לקחו...".

סדר הדברים במזמורנו תואם אפוא לסדר הדברים במלחמת צקלג.
קינתו של דוד: "עד מתי רשעים ה' עד מתי רשעים יעלוזו... עמך ה' ידכאו... אלמנה וגר יהרגו..." (ג'-ז') בתחילתו של המזמור מתאימה למעמד בצקלג השרופה: "וישא דוד והעם אשר אתו את קולם ויבכו עד אשר אין בהם כח לבכות". (על מצוקתו האישית, "ותצר לדוד מאד...", ירמוז דוד רק בדברי הודיתו: "... כמעט שכנה דומה נפשי... מטה רגלי... ברב שרעפי...", ט"ז-י"ט).
ההודיה בסופו של מזמורנו: "ויהי ה' לי למשגב ואלקי לצור מחסי. וישב עליהם את אונם וברעתם יצמיתם יצמיתם ה' אלקינו" (כ'-כ"ג) מתאימה היטב לסופה של המלחמה שם בנצחון על פי ה': "וישאל דוד בה' לאמר... ויאמר לו: רדוף כי השג תשיג והצל תציל... וירדוף דוד... ויכם דוד... ויצל דוד את כל אשר לקחו...".
בין השניים, יש במזמורנו המהפך: "מי יקום לי עם מרעים... לולי ה' עזרתה לי... " (ט"ז). הד למעשה שהפך את המצב בצקלג: "ויתחזק דוד בה' אלקיו".
את מצוקותיהם, את הרגשותיהם ואת מחשבותיהם של דוד ושל אנשיו, המתוארות בספר שמואל בלשון קצרה ומעט יבשה, מביע כאן המשורר במלא עצמתם10.

אמונה ופירותיה
מעתה מתברר עומק הדמיון בין מזמורנו למזמור צ"ב "מזמור שיר ליום השבת", אליו רמז המשורר על ידי שמוש במטבעות לשון משותפות:

בשניהם מצאנו תלות בין אבדן הרשעים לרוממות ה'. במזמור צ"ב אבדן הרשעים הוא המביא לרוממות ה' (שם ט'): "בפרח רשעים... להשמדם עדי עד. ואתה מרום לעלם ה'" ("...שכל זמן שהקדוש ברוך הוא נפרע מן הרשעים, שמו מתגדל בעולם", תנחומא תצוה י'). כאן, בתחילתו של המזמור קורא המשורר לגלויה של רוממות ה', ולכן: "הנשא שופט הארץ, השב גמול על גאים". יתכן גם והבטוי "יתאמרו כל פעלי און" משמעו הרשעים מגביהים כעצים (מלשון 'אמיר'), ואתה ה', אומר המשורר, הרי הבטחתנו: "כעשב... להשמדם עדי עד" (שם ח').

בשניהם מצאנו תוכחה, אותה נסח המשורר במילים דומות: "איש בער לא ידע וכסיל לא יבין זאת בפרח רשעים כמו עשב ויציצו כל פעלי און להשמדם עדי עד" במזמור צ"ב (ז'), וכנגדן במזמורנו: "בינו בערים בעם וכסילים מתי תשכילו... כי עד צדק ישוב משפט ואחריו כל ישרי לב". כאן גם שם מוכיח המשורר את מי שאינו מבין, כי סוף הרשעים לאבדון: "... יתפרדו כל פעלי און" (י') שם - "וישב עליהם את אונם..." כאן.

בשניהם מצאנו דמוי של ה' ל'צור'. במזמור צ"ב הפסוק: "להגיד כי ישר ה' צורי..." הוא בבחינת תקוה ואמונה, במזמורנו הפסוק: "ויהי ה' לי למשגב ואלקי לצור מחסי. וישב עליהם את אונם..." הוא הודיה על התגשמותה של אמונה זו בפועל. שם נמשח המשורר לשם מאבק ברשעים: "ותרם כראם קרני...". כאן, מנצח הוא אותם, ומודה לה' על כך: "ויהי ה' לי למשגב...", כאשר נצחונו בצקלג הוא נצחונו של מלך, כי קדמה לו השאלה באורים ותומים, זכות השמורה רק למלך (יומא ע"א, ב').

את "מזמור שיר ליום השבת" נכון אם כן לראות כשרטוטה של תוכנית עקרונית לבעורו של הרשע מן העולם: "להשמדם עדי עד...", להמלכת ה': "ואתה מרום לעולם ה'", ולהטבה לצדיקים: "צדיק כתמר יפרח...", שמרכיב יסוד בה הוא המאבק הפעיל ברשעים אויבי ה' על ידי משיח ה'. לעומתו, את מזמורנו נכון לראות כישום מעשי של תוכנית זו על ידי המשורר בעת המלחמה בעמלק. נקודת המפנה בה, "ויתחזק דוד בה' אלקיו", היתה תולדה של דבקותו של דוד באותה אמונה בנצחון הצדק, אותה בטא במזמור צ"ב.

יוצא אפוא, כי"כל השלושה מזמורים האלה (צ"ב, צ"ג וצ"ד) הם עצם אחד" המלבי"ם (צ"ד, א')11, שלושתם בטויים שונים של אותו רעיון: מזמור צ"ב משרטט את מגמתה של הגאולה, מזמור צ"ג מלמד על תחילת מימושה בעת היציאה ממצרים, ומזמור צ"ד מלמד על המשך ממושה במלחמה בעמלק לקראת כנונה של מלכות דוד.

בין הים למדבר
מעתה גם מתחיל להתברר מקומו של מזמורנו במחרוזת המזמורים צ"ב-ק', שאת המוטיב הראשון שלה פענחנו בחלק א'.

שם מצאנו, כי שלושת מזמורי "ה' מלך...", 'מזמורי הגאולה', ערוכים לפי סדר הזמנים ההסטורי: "...גאות לבש" (צ"ג) - קריעת ים-סוף, "...תגל הארץ" (צ"ז) - מתן תורה, ו"...ירגזו עמים" (צ"ט) - בנין המקדש. מקומו של מזמורנו (צ"ד) הוא אם כן בין המזמור הדן בקריעת ים-סוף (צ"ג), לבין המזמור הדן במתן תורה (צ"ז). בין שני ארועים אלו בדיוק היתה גם מלחמת ישראל בעמלק במדבר (שמות י"ז). מתאים אפוא להזכיר את המלחמה בעמלק בימי דוד בין מזמור צ"ג למזמור צ"ז.

מלחמת עמלק מתוארת בתורה (שם) לאחר מתן המן, והאסור ללוקטו בשבת. חז"ל עמדו על סמיכות פרשיות זו: "א"ר יהודה אמר רב: אלמלי שמרו ישראל שבת ראשונה לא שלטה בהן אומה ולשון, שנאמר: 'ויהי ביום השביעי יצאו מן העם ללקוט', וכתיב בתריה: 'ויבא עמלק...'" (שבת קי"ח, ב'). הרי לנו אפוא סיבה נוספת לסמיכות מזמורנו - המלחמה בעמלק, למזמור צ"ב "מזמור שיר ליום השבת".

לאור העיון ב"מזמור שיר ליום השבת" לעיל, מתבררת משמעותה של סמיכות זו. מצות השבת באה להנחיל לעולם את האמונה בעתיד טוב, ומכאן גם את הצווי המיוחד לישראל למאבק ברשעים אויבי ה'. לכן, הרפיון בשמירת השבת מלמד גם על רפיון באמונה בנצחון על הרשע, ולקוט המן בשבת מלמד על רפיון באמונה בהשגחת ה' על ישראל. העונש עליהם היה: "ויבא עמלק וילחם עם ישראל ברפידִם".

יתרה מזאת, מחית עמלק היא השניה מתוך שלוש המצוות עליהן נצטוו ישראל עם כניסתם לארץ. קודמת לה מצוות מנויו של מלך, ולאחריה מצוות בנין בית הבחירה (סנהדרין כ', ב'). במזמור צ"ב מצאנו את משיחתו של דוד, ונושאו של מזמור צ"ט שבהמשך המחרוזת (פרק ד' לעיל) הוא בית הבחירה.

מתאים אפוא מקומו של מזמורנו, הן מבחינה הסטורית והן מבחינה רעיונית, בין מזמוריה של המחרוזת12.

"כי לא יטש ה' עמו ונחלתו לא יעזוב"
עתה ניתן גם להבין את משמעותם של הרמזים לשירת 'האזינו' שבמזמורנו. בשניהם נמצא יסורים, תוכחה ונחמה. ברם, אלה מצויים גם במקומות אחרים בתורה. המיוחד בשירת 'האזינו' הוא, תיאור הנקמה העתידית בגויים, והנחמה לישראל שבסופה: "... כי דם עבדיו יקום ונקם ישיב לצריו וכפר אדמתו עמו"13. המקבילה במזמורנו היא: "ויהי ה' למשגב לי... וישב עליהם את אונם". הרמב"ן (דברים ל"ב, מ"ג) מסביר את הטעם לנקמה בגויים:
ואמרה השירה, כי בסוף ישיב נקם לצריו ולמשנאיו ישלם. והטעם, כי הם עשו כל הרעות לשנאתו של הקב"ה... והם צריו ומשנאיו ועליו להנקם מהם... .
מה מתאימים דברים אלו לעמלק דוקא, ולהדגשתו של המשורר: "ויאמרו לא יראה י-ה..." פתיחתו של המזמור: "א-ל נקמות ה' א-ל נקמות הופיע... השב גמול על גאים" הינה אפוא הד לסיומה של שירת 'האזינו': "...כי דם עבדיו יקום ונקם ישיב לצריו..." (דברים שם)14.

ממשיך רמב"ן (שם) ומבאר את ייחודה של שירת 'האזינו':
והנה אין בשירה הזאת תנאי בתשובה ועבודה, רק היא שטר עדות שנעשה הרעות ונוכל, ושהוא יתברך יעשה בנו בתוכחות חימה, אבל לא ישבית זכרנו, וישוב ויתנחם ויפרע מן האויבים בחרבו הקשה והגדולה והחזקה, ויכפר על חטאתינו למען שמו. אם כן, השירה הזאת הבטחה מבוארת בגאולה העתידה.
ברור אם כן, מדוע בחר דוד לרמז לשירת 'האזינו' במזמורנו. האמונה המבוטאת בשירת 'האזינו': "כי חלק ה' עמו יעקב חבל נחלתו" (שם ט'), שהד ברור לה במזמורנו: "כי לא יטש ה' עמו ונחלתו לא יעזב", היא זאת שהביאה למהפך אצל דוד, המהפך שאפשר את הנצחון על העמלקי.

יתכן, ויש ברמיזה לשירת 'האזינו' משום התיחסות למעגל הסטורי רחב יותר. הרמב"ן (שם) ממשיך ומצטט את ה'ספרי' (של"ג): "גדולה שירה זו, שיש בה עכשיו ויש בה לשעבר ויש בה לעתיד לבוא...". כי תחילתה של שירת 'האזינו' באזכור בחירתו של ישראל ובתוכחה על בגידתו בה', המשכה בתיאור העונש הצפוי לישראל על כך15. כל אלה התקיימו עד לימי דוד. סופה של השירה הוא על הנקמה בגויים ועל גאולתם של ישראל, שאליהם מרמז דוד בדברי נחמתו. נקמה בגויים התקיימה בנצחונו של דוד על העמלקי. לכן יתכן, כי גם לממוש הבטחתה הנוספת של השירה, לגאולה בימיו, מכוון דוד.

"אשרי הגבר..."
הרמזים לשירת 'האזינו' בדברי דוד מאירים את דברי נחמתו באור חדש:

יב
יג
יד
טו
אשרי הגבר אשר תיסרנו י-ה ומתורתך תלמדנו.
להשקיט לו מימי רע עד יכרה לרשע שחת.
כי לא יטש ה' עמו ונחלתו לא יעזב.
כי עד צדק ישוב משפט ואחריו כל ישרי לב.

את הפסוק: "אשרי הגבר אשר תיסרנו י-ה ומתורתך תלמדנו" מקובל להבין, כשבח לכוחה של תורה להכהות יסורים: "אשריהם הצדיקים המעונים תחת ידיכם, ובלבד שיהו עוסקין בתורה ובמצות" (רש"י), או כשבח ליסורים על שמדרבנים הם את האדם ללמוד תורה ('מצודות')16. ברם לאור עיוננו, פשוטו של מקרא הוא אחר. דוד בא ללמד, כי "אשרי הגבר" אשר בזמן צערו ("תיסרנו י-ה") לומד מדברי התורה להנחם: "ומתורתך תלמדנו - להשקיט לו מימי רע עד יכרה לרשע שחת". הלמוד אותו מלמדת אותו התורה מפורט בפסוקים הבאים: "כי לא יטש ה' עמו ונחלתו לא יעזוב"17, ו"כי עד צדק ישוב משפט...". למודים אותם, כפי שראינו, מלמדת שירת 'האזינו' באופן מיוחד.

לכן, לאור הרמזים לשירת 'האזינו' במזמור, יתכן כי דוקא אליה מכוון דוד ב"מתורתך". היא זאת המלמדת, "כי לא יטש ה' עמו ונחלתו לא יעזוב", מכיון ש"כי חלק ה' עמו, יעקב חבל נחלתו" - כל קורות ישראל כולם: הבחירה, העונש, הנקמה והנחמה, הם תוצאה של השגחת ה' על עמו.

בהתאם, השגחת ה' על עמו היא הבריח המאחד את שלושת חלקי מזמורנו: "הנשא שפט הארץ" (ב') כנגד ה'גאים' הכופרים בהשגחה בתחילתו, "בינו בערים בעם... כי לא יטש ה' עמו" (ח') בתוכחה אמצעו, ו"ויהי ה' לי למשגב..." (כ"ב) בהודיה בסופו.

האמונה בהשגחת ה' על עמו, מלמד מזמורנו, היא הנותנת כח לעשות חיל18.

הערות:1. "תנו רבנן: כל שירות ותושבחות שאמר דוד בספר תהלים, רבי אליעזר אומר: כנגד עצמו אמרן, רבי יהושע אומר: כנגד ציבור אמרן, וחכמים אומרים: יש מהן כנגד ציבור, ויש מהן כנגד עצמו. האמורות בלשון יחיד - כנגד עצמו, האמורות בלשון רבים - כנגד ציבור" (פסחים קי"ז, א).
2.
ניתן להבין את הפסוקים י"ב-ט"ו כאיום על הרשעים (ראב"ע, רד"ק), אך הדברים קשים.
3.
על הסיבות לחלוקה הפנימית לפסקאות בתוך החלקים בהדפסה לעיל לא נפרט כאן, והדברים פשוטים.
4.
גם בגמרא מצאנו 'גאים' מזוהים עם גויים (ברכות נ"ח, ב'): "תנו רבנן: הרואה... בתי אומות העולם, בישובן אומר (משלי ט"ו): 'בית גאים יסח ה'', בחורבנן אומר (תהלים צ"ד): 'א-ל נקמות ה' א-ל נקמות הופיע'".
5.
כאמור במבוא, זהוי הרקע ההסטורי של המזמור מאפשר להעמיק בהבנתו, ומכאן גם להבין מדוע נכלל בספר תהלים לדורות. על משמעותו של המזמור לדורות נעמוד מתוך ראית המחרוזת כולה בפרק י"ד.
6.
בטוי המופיע רק פעם אחת נוספת בתהלים (ק"מ, ו').
7.
השמוש ב"אלמנה יתום וגר" בא כנראה להזכיר את הבטחת ה': "וגר לא תונה ולא תלחצנו... כל אלמנה ויתום לא תענון. אם ענה תענה אתו כי אם צעק יצעק אלי שמע אשמע צעקתו" (שמות כ"ב, כ'-כ"ב), וכן: "כי ה' אלקיכם הוא אלהי האלהים ואדני האדנים הא-ל הגדל הגבר והנורא אשר לא ישא פנים ולא יקח שחד. עשה משפט יתום ואלמנה ואהב גר לתת לו לחם ושמלה" (דברים פרק י', י"ז-י"ח). באזכור זה יש משום טענה של: "השפט כל הארץ לא יעשה משפט" (בראשית י"ח, כ"ה), פסוק אליו כנראה רומז המשורר ב"הנשא שפט הארץ..." (ב').
8.
ובילק"ש אסתר פ"ג למדו פסוק זה על המן.
9.
האם הבטוי "יגודו על נפש צדיק..." (כ"א), מלשון גדוד, מרמז לגדוד בצקלג: "ארדוף אחרי הגדוד הזה, האשיגנו"?
גם הבטוי הסתום: "היחברך כסא הוות..." יתבאר אולי לאור זהויו של המזמור עם מלחמת צקלג. התרגום תרגם מלשון שקר: "האפשר דיתחבר עמך כורסי דשקרא". אם העמלקי היה מצליח, הרי היה זה כסא של שקר. האם יש כאן רמז ל"כי יד על כס י-ה מלחמה בעמלק מדור דור", שאין השם שלם ואין הכסא שלם עד למחיתו של עמלק? (על פי האמור בפרק ד' הכוונה גם לכס מלכות בית דוד).
נשים לב, כי השם 'י-ה' מופיע פעמיים במזמור: "לא יראה י-ה" (ז'), ו"אשר תיסרנו י-ה" (י"ב), שניהם בהקשר לא חיובי. "כי שם י-ה הוא מיוחס להנהגת העולם כל זמן שלא בא עדיין לשלמותו... והרע והרשעה עוד לא אפסו מן הארץ" (עין איה, ברכות א' קכ"א).
10.
נשים לב, כי כל חלק מן המזמור הוא במישור אחר. הראשון מנוסח כפניה אל אלקים: "א-ל נקמות הופיע...", השני הינו פניה של דוד אל אנשיו: "כי לא יטש ה' עמו...", והשלישי, המנוסח כדברי מחשבה, הינו בטוי להודיתו של המשורר על הצלתו האישית: "ויהי ה' לי למשגב". מקבילים שלושה אלו לשלושת האפיקים של הקשר בין האדם לאלקיו, ולשלושת חלקי נפש האדם, אותם זיהינו בסוף מזמור צ"ט לעיל: החלק הראשון, הפניה אל ה', הינו בטוי לפן האלקי; החלק השני, השפעתו של המשורר על סביבתו הינה בטוי לפן הפעלי, 'עבודת האדם'; והחלק השלישי, המתמקד במשורר עצמו לפן הסגולי-פנימי (ראה פרק ה' לעיל). במזמור באים אפוא לידי בטוי כל כוחות נפשו של המשורר.
11.
מסקנה מבאורו, כי נושא משותף לשלושת מזמורנו, והוא ההשגחה.
12.
הטעם לסמיכות מזמורנו למזמור צ"ה, וחלקו המלא במחרוזת, יתבהרו רק לאחר המשך העיון בה (בפרק י"ג).
13.
על פי הבנת ר' נחמיה בספרי (דברים שכ"ב). בהמשך הדברים הבנו את שירת 'האזינו' בדרכו של רש"י (ראה בדברים ל"ב, מ"ג).
14.
עוד בטוי ל"ואף דוד... ממקום שפסק משה, משם התחיל" (ב"ר ק'), עיין במבוא.
15.
כהבנת רש"י. ראה הערה 15.
16.
וחז"ל (ברכות ה', א') אף למדו: "תניא, רבי שמעון בן יוחאי אומר: שלש מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל, וכולן לא נתנן אלא על ידי יסורין. אלו הן: תורה וארץ ישראל והעולם הבא. תורה מנין, שנאמר: 'אשרי הגבר אשר תיסרנו י-ה ומתורתך תלמדנו'...".
17.
כך הבין המלבי"ם, ולא כרד"ק, שבאר: תלמדנו, כי לטובתו תיסרנו.
18.
הרבה יש ללמוד ממזמור זה, כמו מכל דרכו של דוד מלך ישראל, על מידת הבטחון הראויה. על כי כוחה של האמונה בהשגחת ה' הוא הנותן את העוז להתגבר על הפחד, לרדוף ולנצח, ועל כי אין האמונה סיבה להסתפק בצפיה לנס תוך השתדלות סמלית. ואכמ"ל.